Naslovnica Forum Starševski čvek davek od premoženja

davek od premoženja

Zakonski par živi v stanovanju 74m2 (vsak lastnik 1/2) v Prekmurju, poleg tega pa ima eden v lasti tudi še stanovanje, veliko 43m2, v katerem pa ne živi nihče od družinskih članov, ampak tuji najemniki. Zanima me, ali bi bil davek kaj nižji, če bi lastništvo tega manjšega stanovanja tudi razdelila na pol.

Pa uradno oddajata stanovanje?

Davka ne bi bilo, če bi bil eden lastnik enega, drugi pa drugega stanovanja. Pa če bi bil v vsakem eden prijavljen.
Ali če se stanovanje oddaja.iz

Uradno oddajata, najemniki so prijavljeni, tako da se potem onadva (ali eden) ne more prijavit tam. Zanima me glede na tisto velikost nepremičnine na osebo, če bi imelo kaj haska, da si lastništvo razpolovita. Ali pa glede na to, da gre za tuje najemnike, sploh ni važno, je isti davek?


Prišparala bi edino če bi en stanoval v enem, drug pa v drugem stanovanju.

Tudi ce imata najemnike, si eden tam lahko prijavi stalno bivališče. Ni ovir.

Davek na premoženje se ne plačuje za nepremičnine, ki se oddajajo v najem in za katere plačuješ davek od dohodka od oddajanja v najem.
Če imaš torej prijavljene najemnike in letno plačuješ davek od njihove najemnine, ti za to nepremičnino ni treba plačevati davka na premoženje.
Verjetno pa moraš dati vlogo za oprostitev plačevanja.

Kakšna je razlika med nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in davkom od premoženja?
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice). Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancu občinski upravni organ, pristojen za družbene prihodke, odločbo pa mu izda davčni organ, kjer nepremičnina leži.
Davek od premoženje plačujejo – fizične osebe, ki posedujejo: stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže ali prostore za počitek oziroma rekreacijo.
Zavezanec za davek od stavb in prostorov za počitek oziroma rekreacijo je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.
Osnova za davek od premoženja za stavbe in prostore za počitek oziroma rekreacijo, vrednost stavbe oziroma prostora za počitek ali rekreacijo je ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve in na način, ki ga določi občinska skupščina. Osnova za davek od premoženja za stavbe se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine, pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih. Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci lastnika.


To ni res.

Ne vem točno, če je kaj omejeno po kvadraturi, bi rekla, da je v vsakem primeru treba plačat, ker notri niso ožji družinski člani.