Naslovnica Forum Starševski čvek HRANA PA TAKA!

HRANA PA TAKA!

Vsi poznamo zgodbe o tobaku, azbestu in DDT-ju. Označene in promovirane kot varne, so povzročile zelo razširjene bolezni in smrt. Čeprav je bil učinek obsežen je večini prebivalstva bilo prizaneseno. Kar ne moremo reči za temeljite spremembe v prehrani. Vsi jedo in vsi so prizadeti. Povečano število bolezni je posledica sprememb v naši hrani. Korenita sprememba se je zgodila pred desetletjem s predstavitvijo genetsko modificiranih (GM) poljščin.
Njihov vpliv na zdravje je v veliki meri preziran, toda zadnje raziskave kažejo kako resen je problem. Genetsko modificirani organizmi (GMO tudi gensko spremenjene rastline) so imeli za posledico tisoče toksičnih ali alergičnih reakcij, tisoče bolnih, sterilnih in mrtvih živin in okvaro vitalnih ali pa vseh organov, kar je pokazala študija narejena na laboratorijskih živalih.
GM hrano je omogočila tehnologija razvita v 70. in sicer tako, da DNK ene vrste prisilijo v DNK druge vrste. Geni imajo učinek na proteine, ki lahko proizvedejo željene karakteristike ali lastnosti. Obljubljene lastnosti povezane z GMO so bile visoko leteče
– zelenjava ki naj bi rasla v puščavi
– z vitamini okrepljena žita
– in visoko produktivne poljščine ki bi nahranile sestradane milijone
Nobena od teh ni na voljo. V bistvu v vseh komercialnih GM rastlinah najdemo samo dve lastnosti; odpornost na herbicide in/ali rastlina sama proizvaja pesticide. (opomba: prašiči ki ima mnogo bolje razvit voh kot pa psi, teh rastlin ne jedo. Samo čebele so tiste ki oprašijo rastline in ohranijo raznovrstnost flore. Posledica, v Angliji je pred kratkim poginilo 90{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} populacije čebel, tudi našim čebelarjem kreacija podjetja Monsanto ni prizanesla.)
Rastline (soja, koruza, bombaž in kanola) odporne na drugače smrtonosne odmerke herbicidov so inženirane z geni bakterije. To daje kmetom več prožnosti pri izkoreninjenju plevela in več dobička GM podjetju. Ko kmet kupi GM semena, podpiše pogodbo da bo kupoval herbicide od istega podjetja. 80{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} vseh GM poljščin je odpornih na herbicide. Ostalih 20{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} so koruza in variacije bombaža, ki proizvaja pesticide v vsaki celici. To dosežejo z genom bakterije Bacillus thuringiensis ali Bt, ki proizvede naraven strup imenovan Bt-toksin ki ubija insekte. Poleg teh dveh lastnosti obstaja tudi gensko spremenjena papaja in bučke odporne na bolezni, ki vključujejo manj kot 1{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} GMO površine v jutrih.
V laboratorijih kjer testirajo živila in varnost le-teh uporabljajo miši in podgane, ki imajo najbolj podoben metabolizem človeku. Poleg prašičev, ki pa so predragi.
7 od 20 Miši hranjenih z GM paradižnikom so zbolele za rano na želodcu, zaradi toksinov v GM hrani.
Miši hranjene z GM krompirjem, ki proizvaja Bt-toksin so razvile abnormalne in okvarjene celice, kot tudi bujno rast tkiva v želodčni steni in črevesju(glej sliko).
Miši ki so bile hranjene z GM krompirjem so dobile okvaro jeter.
Reproduktivne okvare in umrljivost novorojenčkov
Testisi miši in podgan so se dramatično spremenili. Pri podganah so bili testisi temno modri namesto roza(glej sliko). Pri miših so se celice spermijev spremenile. V zarodkih miši ki so bile hranjene z GM sojo, so pokazale spremembe v DNK funkciji v primerjavi s starši mladičev.
51,6{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} mladičev hranjenih z GM je poginila v treh tednih, v primerjavi z 10{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} ki niso jedli GM sojo.
Velikost in teža podmladka hranjenega z GM je znatno manjša(glej sliko). Te miši se niso bile sposobne razmnoževati.
Kmetje poročajo o sterilnosti živine in smrti
Dva ducata kmetov je poročalo o prašičih ki so imeli reproduktivne probleme, ko so jih hranili za določenimi variacijami Bt koruze. Prašiči so bili sterilni prihajalo je do splavov ali pa so izkotili vrečo vode. Krave in biki so prav tako postali sterilni. Bt koruza je bila vzrok smrti krav, konjev, vodnih bizonov in kokoši.
Poročila o smrti, boleznih in sterilnostih so v velikih številkah. Mediji se še naprej ne zmenijo za problem. Saj bodo v nasprotnem primeru izgubili fundacije in sponzorje.
Ta študija je dolga 28 strani in si jo lahko preberete v celoti v angleškem jeziku na strani:
http://www.scribd.com/doc/7796594/State-of-the-Science-on-th e-Health-Risks-of-Gm-Foods

Le zakaj so v zadnjem trenutku neodvisnim raziskovalcem ukinili sredstva, ravno ko so želeli predstaviti svoje ugotovitve parlamentu evropske unije.
GSO/GMO je dovoljena in se je ne označuje na trgovskih policah, spodaj fotografija hrčka iz ruske študije. Hrček je tretja generacija hranjena z GSO in v ustih mu raste dlaka. Teh mutacij je lahko še več saj je študija bila zelo kratka.

Ameriška ambasada v Parizu je Beli hiši svetovala, naj zoper vsako državo članico EU, ki nasprotuje gensko spremenjeni prehrani, sproži ‘”vojno'”, razkrivajo depeše, ki jih je objavil WikiLeaks. To je bil odziv na odločitev Francije, da prepove prodajo gensko spremenjene vrste koruze družbe Monsanto konec leta 2007, poroča Dnevnik.
Craig Stapleton, prijatelj in nekdanji poslovni partner nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha, je Belo hišoprosil naj kaznuje vsako državo članico EU, ki ne bo podprla prodaje gensko spremenjenih pridelkov. ‘”Seznam držav mora veljati dalj časa, saj ni mogoče pričakovati hitre zmage. Ukrepi bodo kmalu pokazali, da ima trenutna pot ogromne stroške za interese EU, in bodo pomagali okrepiti zagovornike biotehnologije v Evropi,'” je Stapleton zapisal v depeši.
Zaradi nasprotovanja Vatikana gensko spremenjenim pridelkom, so Združene države Amerike pritiskale tudi na papeževe svetovalce. Depeše navajajo, da so ZDA prepričane, da je bilo lobiranje na svetem sedežu uspešno ter da papež podpira gensko spremenjeno hrano, a tega še ni javno objavil. ‘”Priložnosti, da zadevo rešimo z Vatikanom, je dovolj, in s tem posledično vplivamo na evropske ter druge države po svetu,'” so ameriški diplomati zapisali v depeši.
Depeše še razkrivajo tesno sodelovanje ZDA in Španije. Slednja naj bi bila ameriška zaveznica v EU ko gre za gensko spremenjene pridelke in naj bi skušala tudi ostale države prepričati, naj ne sprejmejo strogih zakonov o biotehnologiji. ‘”Če pade Španija, ji bo sledila vsa Evropa,'” je v depeši zapisal ameriški veleposlanik v Madridu. Hkrati je Španija prosila ZDA naj še še naprej izvaja pritisk na Bruselj.

ZDA namreč namerava spraviti na dnevni red konference CODEX odločbo o cenzoriranju kakršnegakoli označevanja vsebnosti GSO na izdelkih po vsem svetu. V praksi to pomeni popolno globalno podporo GSO, saj bi potrošniki izgubili vsako možnost, da bi se prepričali, ali je hrana, ki jo kupujejo, gensko modificirana ali ne.
Razumeti morate, da ZDA poskušajo z zakonom prepovedati označevanje hrane, ki ne vsebuje GSO. S tem bi vsak izdelek, ki bi na etiketi navajal, da ne vsebuje GSO, postal ilegalen! Če ta namera globalne podpore GSO uspe, bo FDA (Food and Drug Administration) lahko dejansko zasegla vse izdelke, ki se bodo izkazovali kot »GMO-free«. Poleg tega bodo lahko ZDA preko Svetovne trgovinske organizacije (WTO) vložile tudi pravne tožbe proti katerikoli državi, ki bo dovolila označevanje nevsebnosti GSO na izdelkih.
A zakaj ZDA sploh težijo v tako nepošteno in zloveščo smer? Ker, kot verjetno že dobro veste, praktično vsa zvezna vlada streže finančnim interesom mogočnih korporacij, te pa vključujejo gigante kot je Monsanto, ki hoče patentirati vsa semena in uničiti vsa proti-GSO gibanja. Hrano brez GSO hočejo spremeniti v kršitev zakona in tako odpraviti vse tovrstne izdelke s prodajnih polic. Ameriške potrošnike hočejo pustiti v temi in nevedne glede nevarnosti GSO. In seveda, s svojimi strupenimi GS pridelki želijo prevladati nad celotnim ameriškim trgom hrane.
Te izredno močne in nevarne korporacije so pripravljene storiti KARKOLI, da bi dosegle svoje globalne cilje, vključno z uveljavitvijo cenzoriranja GSO označb po vsem svetu. In prav lahko jim to tudi uspe, če se vsak od nas ne dvigne in spregovori proti takšnemu nepoštenemu in nevarnemu ravnanju.
Jagoda666
Število vnosov: 34
10.10.2011 ob 10:04

‘”Vsiljevanje gensko spremenjene hrane je enako posilstvu!'”, dr. Gorazd Pretnar.
‘”Lahko smo iskreno hvaležni Assangeu za razkritje ozadja povezav med multinacionalkami in ameriško diplomacijo, ki je pozvala takratnega predsednika Georgea Busha h gospodarski vojni proti Evropski uniji.'”

Zloraba genske tehnologije v kmetijstvu
Nečedno zakulisje agresivnosti multinacionalk za prevlado na prehranskem trgu – Dr. Gorazd Pretnar: Biološkemu piratstvu se je prislinila še politika, ki je uvidela svojo priložnost – Še večja grožnja so herbicidi

»Z genskimi spremembami si multinacionalke prek patentnega prava zagotavljajo primat nad semeni, gledano planetarno,« se je ob polemikah, ki jih je sprožila lani pripravljena sprememba evropske direktive, po kateri bi bile države članice EU same pristojne za odločanje, ali bodo na svojem ozemlju dovolile gojenje gensko spremenjenih organizmov (GSO), odzval dr. Gorazd Pretnar, vodja Laboratorija za mikrobiologijo Zavoda za zdravstveno varstvo Koper. Opozoril je tudi na ne prav čedno agresivnost v zakulisju multinacionalk, še posebej ameriškega Monsanta. Decembra lani so ga potrdili tudi na WikiLeaksu objavljeni dokumenti o ameriških pritiskih na evropske države zaradi kljubovanja pridelovanju GSO koruze MON 810.

Končni cilj teh močnih družb, ki v spregi s politiko svojih držav prevzemajo »oblast« nad pridelavo hrane, je, da sčasoma obstoječa nespremenjena semena spravijo s trga in tako zmanjšajo njihove količine, da bo svet postal odvisen samo še od gensko spremenjenih organizmov. »Tako bo obvladljiva katera koli politična formacija v kateri koli državi,« je bil takrat kritičen dr. Gorazd Pretnar.

Zdaj za vsiljevanje GSO v našo prehrano vleče primerjavo s spolnostjo. »Dober seks in dobra hrana sta zelo povezana. Fiziološko stičišče seksa in hrane je v limbičnem sistemu naših velikih možganov, kjer je sedež našega čustvovanja. Zato ni čudno, da oboje združujemo v rek: dobra hrana je kot dober seks. Zato se vsi lahko strinjamo, da sta spolni odnos in uživanje hrane intimni dejanji. Po splošno in pravno sprejetih normah je kakršna koli neprostovoljnost pri spolnem odnosu kazensko pregonljivo dejanje. Zelo prostodušno lahko zapišemo na podlagi analogije med seksom in uživanjem hrane, da je vsiljevanje gensko spremenjene hrane enako posilstvu.« In tako kot je večkratno a vselej odklonjeno nagovarjanje k spolnemu odnosu kazensko pregonljivo nasilje, je lahko po njegovem »verbalno vsiljevanje sprejeti gensko spremenjeno hrano na svoj krožnik enako nasilje, ki bi moralo biti sankcionirano na domačih in mednarodnih sodiščih«. In nadaljuje, da »v primeru spolnega nasilja bodisi fizičnega bodisi psihičnega nikomur na kraj pameti ne pade, da bi na sodišču postavil vprašanje, zakaj je žrtev odklonila spolni odnos, ker je samoumevno, da je ne ne«. Zato je, kot poudarja, večinski evropski ne GSO treba razumeti kot varovanje osnovne človekove pravice »nedotakljivosti človeškega telesa, kamor prištevamo tudi čustva; ne glede na škodljivost ali neškodljivost produktov umetno vnesenih genov je predvsem treba spoštovati voljo vsakega posameznika, in to brez ugovora, da v telo vnese to, kar sam izbere«.

Biološko piratstvo
Po Pretnarjevi presoji še nobena tehnologija ni bila tako hitro in celovito zlorabljena, kot je genska tehnologija v kmetijstvu. »Še preden je ta tehnologija imela možnost doživeti racionalni razmislek, je bila oddana v pravno obdelavo. Z legalnimi pravnimi sredstvi so si posamezniki in korporacije prilastili to, kar pripada vsem prebivalcem zemlje. Pravzaprav je to največja prevara v zgodovini človeške civilizacije. Gen, ki se je milijone let oblikoval v eni rastlini, prenesen v drugo rastlino po naravnem pravu, ne more pripasti tistemu, ki je izvedel zgolj prenos. Karikirano povedano je to približno tako absurdno, kot bi zaradi tetovaže umetnik na sodišču zahteval lastninsko pravico nad tetovirano osebo.«
Temu biološkemu piratstvu se je prislinila politika, ki je uvidela priložnost izpolnitve slovitega stavka »kdor nadzoruje hrano, nadzoruje cel svet«, pravi Pretnar. In kjer ni šlo zlepa, je nastopila tiha prisila diplomacije.

»To smo zgolj utemeljeno sumili, dokler za materialne dokaze ni poskrbel Julian Paul Assange ob razkritju depeš ameriške diplomacije. Poznavalci, ki smo na svoji koži preizkusili globalno moč multinacionalk skozi lokalno politiko vseh barv, vemo, da so poleg GSO pesticidi njihova najšibkejša točka. Monsantu so leta 2000 potekle patentne pravice za aktivno snov glyphosate totalnega herbicida roundup. To pomeni, da ga lahko od leta 2000 izdeluje vsakdo. Zato je Monsanto postal življenjsko odvisen od prodaje semen, v katere je vgrajen gen za neobčutljivost proti glyphosatu. Zavračanje gensko spremenjenih rastlin in prepoved uporabe glyphosata bi pomenila najmanj kolaps multinacionalke Monsanto in seveda vse, kar to potegne za sabo: padec delnic, kolaps pokojninskih skladov, pretres kapitala.«
To pojasnjuje, poudarja Pretnar, zakaj se ameriška politika na vse kriplje trudi vsiliti državam EU gensko spremenjeno sojo in koruzo. »Kot najšibkejši člen Unije je v tej zadevi Španija. Assange razkriva mnenje ameriških diplomatov v Španiji v stavku; če pade Španija, pade cela Evropska unija. In španski minister je glasoval za GSO.«

Vezana trgovina s herbicidi
Pretnar nadalje opozarja, da nam večjo grožnjo, kot je sama hrana GSO, z njo v paketu prinaša ameriška prisila množične uporabe herbicida roundup. »Pri tem se zelo zaskrbljen sklicujem na Andrésa Carrasca, ki vodi laboratorij za molekularno embriologijo na univerzi v Buenos Airesu v Argentini. Aprila 2009 je objavil, da herbicid roundup z aktivno snovjo glyphosate povzroča deformacije žabjih in piščančjih embriev. Da ne bo pomote, njegovo delo je bilo objavljeno v ameriški znanstveni reviji Chemical Research in Toxicology. S tem odkritjem so dnevi šteti omenjenemu herbicidu in posledično z njim povezanim gensko spremenjenim poljščinam.«
Po tej objavi, pravi Pretnar, bi se z veseljem ponovno srečal na kolokviju Univerze na Primorskem s prof. Bohancem, »ki je tedaj z vso svojo avtoriteto zagovarjal neškodljivost pesticidov«. Za prof. Bohanca sicer pravi, da je izvrsten raziskovalec, »v svojo škodo in posredno tudi našo pa žal ne zmore za znanost kritično in objektivno presoditi znanstvenega polja, ki mu pripada«.

Slovenska rešilna bilka
Dr. Gorazd Pretnar pravi, da smo lahko iskreno hvaležni Assangeu za razkritje ozadja povezav med multinacionalkami in ameriško diplomacijo, ki je pozvala takratnega predsednika Georgea Busha h gospodarski vojni proti Evropski uniji.
»Zdaj vemo, da so ljudje na ministrstvu za kmetijstvo in tisti, ki so v prejšnjem mandatu dvignili roke za zakon o sobivanju z GSO, navadne ”polente”. Tako Šavrinke pravijo na Primorskem šlevam. Med njimi pa je bil nekdo, ki je v zakon posadil rešilno bilko, neznano ameriški diplomaciji, slovenske medsosedske odnose. Namreč sobivanje GSO je vezal na soglasje sosedov, kar je v vseh slovenskih zadevah ”misija
nemogoče”. Ampak ne glede na to slovensko unikatno varovalko je treba zakon razveljaviti, saj je bil, kot kaže, sprejet pod neposredno ali posredno prisilo.«
In kot za konec svojih kritičnih pogledov na celotno dogajanje z GSO pravi Pretnar, nas ob vsem povedanem mora biti strah. »Še posebej, če obnašanje slovenskih in svetovnih politikov moškega spola gledam skozi prizmo knjige prof. dr. Boštjana M. Zupančiča, Prva od suhih krav. Pri tem ne morem zgrešiti, če za konec povzamem njegove misli. V svojih esejih namreč poudarja redko mišljeni problem naplavljanja psihopatskih politikov, katerih značilnost je izguba stika z realnostjo. Liberalni kapitalizem je namreč akumuliral serijo družbenih, vrednostnih, finančnih, razvojnih, ekoloških in bivanjskih problemov, s katerimi politiki sobivajo, namesto da bi se z njimi spopadli.«
Jagoda666
Število vnosov: 34
10.10.2011 ob 10:50

Ruski znanstveniki so objavili rezultate raziskave, v kateri so z gensko spremenjeno sojo hranili živali. Po dveh letih so živali izgubile zmožnost razmnoževanja.
Na vsakoletni prireditvi Dnevi obrambe proti nevarnostim za okolje so znanstveniki predstavili izsledke raziskave o tem, kako uživanje gensko spremenjenih rastlin vpliva na razvoj živij bitij.
Poskus so dve leti opravljali na vrsti hrčkov s hitro stopnjo razmnoževanja. Hrčke so razdelili v več skupin in jih hranili z njihovo hrano. Prvi skupini niso dodajali ničesar, druga je bila krmljena s sojo, ki ni vsebovala gensko spremenjenih sestavin, tretja skupina je dobivala hrano z določeno vsebnostjo gensko spremenjene soje, četrta pa hrano s povečano količino gensko spremenjenih organizmov.
Večina soje na svetu je gensko spremenjene
Čisto sojo so sicer z veliko težav našli v Srbiji, saj je 95 odstotkov soje na svetu transgene. Običajna soja, ki se pogosto uporablja v kmetijstvu, namreč vsebuje različne odstotke gensko spremenjenih organizmov.
Živali so izgubile možnost razmnoževanja
Med raziskavo so spremljali vedenje hrčkov, povečevanje telesne mase in kdaj skotijo mladiče. Najprej je šlo vse gladko, vendar pa so opazili precej resne posledice, ko so iz potomstva oblikovali nove pare in nadaljevali z enakim hranjenjem. Rast teh parov je bila počasnejša, svojo spolno zrelost pa so dosegli pozneje.
Ko so se skotili njihovi potomci, so oblikovali nove pare tretje generacije. Do mladičev tistih parov, ki so bili hranjeni z gensko spremenjeno krmo, nam ni uspelo priti. Dokazana je bila ugotovitev, da so ti pari izgubili sposobnost kotenja potomcev,'” je poudaril Aleksej Surov, eden izmed raziskovalcev.
Marsikaj je še neznanega
Raziskovalci ne razumejo, zakaj se sproži program za uničenje, kadar se živali hranijo z gensko spremenjenimi živili. Pravijo, da je ta pojav mogoče nevtralizirati le s prenehanjem uživanja take hrane. Posledično znanstveniki priporočajo uvedbo prepovedi uporabe gensko spremenjene hrane, dokler se ne ugotovi njena biološka varnost.
Pri hrčkih tretje generacije so namreč odkrili še eno presenečenje. Pojavila se je dlakavost v ustih živali, ki so sodelovale v poskusu. Ni jasno, zakaj se je to zgodilo.
Rezultati ruskih znanstvenikov sicer sovpadajo s tistimi, do katerih so prišli njihovi kolegi iz Francije in Avstrije. Ko so znanstveniki dokazali, da je gensko spremenjena koruza škodljiva za sesalce, je Francija takoj prepovedala njeno pridelavo in prodajo.

Kot prvo – tole je kraja. Če že lepiš po forumih tuje članke, se spodobi navesti vir.
Kot drugo – in kaj bi rada s tem povedala?

spet odkrivaš nafto, res, da je hrana slabša kot je bila pred leti ampak če je res tolk slaba kot nekateri želite pokazat, je pa čudež da še vsi živimo…

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ·uʍop əpısdn əɥʇ Obožujem rdečo zvezdo, pijem Heineken. Iä! Iä! Cthulhu fhtagn! Gosturnca u solat še ni konc sveta.

Ej, res se mi ne da brat tega!

Ja, NWO ima za cilj drastično zmanjšati število prebivalcev Zemlje. Ker je očitno premalo vojn, je treba to početi z ostalimi rečmi. Lepo jim uspeva. Ostale svinjarije vključijo pa še v običajna cepiva, kjer ljudje nič ne sumijo.
Katero hrano pa naj jemo, če bo čisto vse gensko spremenjeno?

zdej pa vprašanje za milijon eur, ti imaš doma vrt, kjer gojiš doma pridelano zelenjavo v upanju da je bolj zdrava od gensko pridelane, na višku sezone cvetenja, priletijo čebelice, ki so prej veselo oplojevale gensko spremenjeno zelenjavo na tvoj vrt z domnevno gensko neoporečno zelenjavo in ti oplodijo tole zelenjavico s pelodom gensko spremenjene zelenjave, kolk misliš, da bo oz. je ta tvoja zelenjavica še neoporečna?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ·uʍop əpısdn əɥʇ Obožujem rdečo zvezdo, pijem Heineken. Iä! Iä! Cthulhu fhtagn! Gosturnca u solat še ni konc sveta.

Nauk

Če hočeš da bo kdo sploh bral tvoje zadeve, še posebno pa če hočeš da se bo kdo zamislil, potem za božjo voljo povej v par besedah in priloži link na tale prekopirana čreva, če se že komu da brati!. Zase vem, da se mi ne da.
Tako pa gredo dobre stvari mimo oči javnosti, ker avtorji preprosto niso znali povedati bistva, ampak so pisarili nekakšne doktorske disertacije. Polne trditev “raziskave so pokazale”, “kot vemo” itd. Kje pa je verodostojni dokument, ki bi potrjeval te navedbe? Muca popapala?

Nauk št. 2 je, da monovke in monovce boli k. za vse to.

Mogoče jih bo kdaj bolelo, če jih bo potipalo po zdravju ali po denarnici, zaenkrat pa imajo še polne riti.

No, jaz pa sem si vzela čas in prebrala in žal se sklada z drugimi informacijami, ki so javno dostopne. O škodljivosti GSO čivkajo že vrabci na strehah, ameriški kongres pa deluje po principu – plačaj, pa dobiš moj glas. Tako da vsaj Ameriko, če ne že ves svet, obvladujejo multinacionalke, ki imajo en sam cilj – profit in še enkrat profit. In ko se pojavi multinacionalka, kot je Monsanto, nam bog pomagaj vsem. Naša hrana je za zdaj še okej (na komentar zgoraj, zakaj nismo še vsi mrtvi), se pa GSO širi. Kamor pride, zatre vse poljščine, ki niso GSO, tako da tudi če kmetje tega ne bodo hoteli gojiti, nimajo osnovnih šans, da jo zatrejo.

Za zjokat. V državah, kjer jo imajo, kmetje že umirajo za groznimi boleznimi, ki so posledica rokovanja z GSO. Ker pa so to države tretjega sveta, koga briga.

No, sedaj pa vsaj ti posreduj verodostojen vir tvojih informacij o groznih boleznih, za katere je dokazano kriv GSO. Pa ne lepit gor linkov na raznorazne NewAgevske strani, ker ne štejejo. So ravno tako samo prenašalci novic tipa “rekla-kazala” in “sanjalo se mi je”.

Blagor tebi, ki živiš v balončku in s plašnicami a očeh. Da korporacije obvladujejo tudi medije, še nisi slišala?

Če pa že rabiš neizpodbiten dokaz, dokumentarec o tem je bil na RTV SLO. Je to dovolj verodostojen vir zate? Tako da podatki počasi le curljajo v javnost. V največjih medijih pa tega sigurno ne boš zasledila, ker so samo trobilo kapitalistov, kar dokazujejo tudu zadnji dogodki v zvezi s protestniki na Wall Streetu. CNN zato zastonj prižigaš.

http://www.youtube.com/watch?v=cYO2k_o16E0

Izvoli ga.

http://www.youtube.com/watch?v=u9d6N5Ytgno

Ta posnetek pa prikazuje, kako Monsanto prek ameriške vlade skuša prisiliti vlade sveta, da bi kupovale njihova semena in hrano.
In še – za primer havajske papaje – odkar so na Havajih začeli uvajati GSO papajo, znanstveniki ugotavljajo, da se sploh ne da več dobiti semena papaje, ki ne bi bila GSO. Vsa papaja s Havajev je torej po novem GSO. In ko bodo ljudje to jedli, se bodo semena razširila po vsem svetu.

In tako počasi z vso zelenjavo in sadjem. Cilj je, da bi Monsanto obvladoval hrano za ves svet. Ne vem, če si lahko predstavljate te dobičke.

Prav nič jim ne uspeva. Nazadnje, ko sem preverila, nas je bilo spet več, kot predzadnjič. Torej, ali ta teorija ne drži, ali so pa nesposobni. V obeh primerih smo lahko mirni.

bla, bla, bla, bla…………