Naslovnica Forum Politični čvek Muslimani sovražijo vse, kar ni islam

Muslimani sovražijo vse, kar ni islam

Kolk mi gre na živce, da mi ta pravi rasist reče, da sem rasist, zato ker pravim, da muslimani sovražijo vse, kar ni islam…. Prilagajajo se le toliko časa, dokler nimajo moči…. ko jo imajo se morajo pa vsi podrejati njim…..
RESNICA NI RASIZEM.

Zato objavljam tale komentar od komentatorja Mobiusa s 24 ur……

Kaj je učil Mohamed torej teksti iz Korana za Biblijo pa moram še najti na internetu, ker se mi ne da pisati iz knjig, zato pa imamo modernejše načine zapisov.

Koran, 2. sura, 10. ajat: »Bolna so njih (nevernikov) srca, Bog pa jih še bolj omrtviči. Za svoje laži bodo hudo trpeli.«

Koran, 2. sura, 24. ajat: »Če tega ne storite – in tudi ne boste – se varujte ognja, pripravljenega za nevernike, katerega gorivo so ljudje in kamenje.«

Koran, 2. sura, 39. ajat: »Oni pa, ki ne bodo verovali in bodo našim znamenjem oporekali, bodo prebivali v peklu, v njem bodo večno ostali.«

Koran, 2. sura, 104. ajat: »O, verniki! Ne govorite Ra”ina, temveč Unzurna! Poslušajte! Nevernike čaka mučno trpljenje!«

Koran, 2. sura, 162. ajat: »Večno bodo prekleti (neverniki), nič ne bo ublažilo njihovega trpljenja, nič ga ne bo odložilo.«

Koran, 2. sura, 174 ajat: »Vsi, ki tajijo Božje razodetje v Knjigi in ga zamenjajo za ničvrednosti, si polnijo drobovje z ognjem! Na sodni dan jih bog ne bo ne ogovoril ne očistil. Čaka jih neznosno trpljenje.«

Koran, 2. sura, 191. ajat: »Ubijajte napadalce, kjer jih najdete, preženite jih, od koder so vas oni pregnali! Malikovanje je hujše od ubijanja. A ne bojujte se z njimi pri Svetem hramu, razen če vas tam napadejo. Tedaj tudi vi njih pobijajte! Takšna naj bo kazen za nevernike.«

Koran, 2. sura, 216. ajat: »Predpisano vam je bojevanje, čeprav ga ne marate. To, česar ne marate je morda dobro za vas, kar ljubite je morda vaša poguba. Bog ve, česar vi ne veste.«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

Koran, 2. sura, 257. ajat: »Alah je zaščitnik verujočih, on jih vodi iz teme v svetlobo. Zaščitniki nevernikov pa so hudiči: iz svetlobe jih odpeljejo v temo. Ti bodo prebivalci pekla, večno bodo ostali v njem.«

Koran, 3. sura, 10. ajat: »Neverujočih ne bodo pred Božjo kaznijo obvarovali ne njihovi otroci ne imetje. Oni bodo gorivo za ogenj.«

Koran, 3. sura, 12. ajat: »Reci nevernikom: Premagani boste in zbrani v peklu. O, strašno bivališče!«

Koran, 3. sura, 85. ajat: »Če kdo hoče drugo vero namesto islama, je On ne bo sprejel! Na onem svetu bo nesrečen.«

Koran, 3. sura, 91. ajat: »Niti en sam nevrnik, ki umre kot nevernik, se ne bo mogel odkupiti z vsem blagom tega sveta. Takšne čaka mučno trpljenje, nihče jim ne bo pomagal.«

Koran, 3. sura, 131. ajat: »Varujte so ognja, pripravljenega za nevernike.«

Koran, 3. sura, 151. ajat: »Strah bomo vlili v srca tistih, ki nočejo verovati – ker imajo za enake Bogu tiste, o katerih On ni nič razodel. Pekel bo njihovo bivališče, strašno bivališče nevernikov.«

Koran, 3. sura, 178. ajat: »Neverniki naj nikar ne mislijo, da je dolgo življenje, ki jim ga odredimo, dobro zanje. Tako ravnamo le zato, da se čim globlje pogreznejo v greh. Čaka jih sramotno trpljenje!«

Koran, 4. sura, 55. ajat: »Nekateri med njimi verujejo v Knjigo, drugi jo zavračajo. Zanje je primeren pekel, razbeljeni ogenj.«

Koran, 4. sura, 56. ajat: »Vse, ki ne verjamejo našim znamenjem, bomo resnično pražili na ognju! Brž ko se jim bo koža prežgala, jo bomo nadomestili z novo; naj izkusijo pravo trpljenje! Alah je zares mogočen in moder!«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 5. člen: Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Ustava RS, 18. člen (prepoved mučenja): Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju.

Koran, 4. sura, 74. ajat: »Zato naj se na Alahovi poti bojujejo tisti, ki jim ni žal žrtvovati življenja na tem svetu za oni svet. Gotovo bomo obilno nagradili vsakogar, ki se bojuje na Alahovi poti – pa naj zmaga ali izgubi življenje.«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

Kazenski zakonik RS, 131. člen: Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri samomoru in ta stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Koran, 4. sura, 89. ajat: »Komaj čakajo, da se tudi vi povrnete med nevenike, kakor so se sami in da si boste enaki. Ne prijateljujte z njimi, dokler se ne izselijo v Alahovem imenu. Če vam obrnejo hrbet, jih polovite in pobijte, kolikor jih najdete. Nikogar med njimi ne sprejmite za zaščitnika ali pomočnika.«

Koran, 4. sura, 91. ajat: »Naleteli boste tudi na takšne, ki želijo biti varni pred vami in pred svojim ljudstvom. Brž ko jih pokliče mnogoboštvo, se vrnejo k njemu. Če se ne držijo zase, če vam ne ponudijo miru in če se ne prenehajo vojskovati proti vam, jih polovite in pobijte, kjerkoli jih najdete! Popolno oblast vam dajemo nad njimi.«

Koran, 4. sura, 161. ajat: »Ker so pobirali obresti – bilo pa jim je prepovedano, in ker so si večkrat nepošteno prilastili imetje drugih. Za nevernike med njimi smo pripravili mučno kazen.«

Koran, 5. sura, 10. ajat: »Tisti pa, ki ne bodo verovali in bodo oporekali našim dokazom, bodo prebivali v ognju!«

Koran, 5. sura, 33. ajat: »Tiste, ki se vojskujejo proti Alahu in njegovemu poslancu in ki delajo nered na zemlji, kaznujte tako: bodisi jih ubijte ali križajte bodisi jim odsekajte eno roko in nasprotno nogo ali pa jih izženite iz dežele! S tem bodo ponižani na tem svetu, na onem svetu pa jih čaka hudo trpljenje.«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 5. člen: Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Ustava RS, 17. člen (nedotakljivost človekovega življenja): Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

Ustava RS, 18. člen (prepoved mučenja): Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju.

Koran, 5. sura, 72. ajat: »Neverniki so tisti, ki govore: Bog je Mesija, Marijin sin! Toda Mesija je govoril: O, sinovi Izraelovi, častite Boga, mojega in vašega Gospodarja! Človeku, ki ima koga za Bogu enakega, bo On prepovedal stop v raj; prebival bo v peklu. Nihče ne bo pomagal nevernikom!«

Koran, 5. sura, 73. ajat: »Neverniki so tisti, ki govore: Gospod je eden od trojice! Bog je en sam! Če ne bodo prenehali s takšnim govorjenjem, bo neznosno trpljenje resnično doseglo vsakogar med njimi, ki bo ostal nevernik.«

Ustava RS, 4l. člen (svoboda vesti): Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja.

Koran, 6. sura, 6. ajat: »Mar ne vedo, koliko ljudstev smo uničili pred njimi –takšnih, ki smo jim na zemlji dali možnosti, kakršnih vi niste imeli. Obilen dež smo jim pošiljali in ustvarili reke, da tečejo mimo njih. In vendar smo jih uničili zaradi njihovih grehov in za njimi ustvarjali nove rodove.«

Koran, 6. sura, 49. ajat: »Tiste pa, ki ne verjamejo našim dokazom, bo doletela kazen za njihove grehe.«

Koran, 7. sura, 4. ajat: »Koliko mest smo uničili! In naša kazen jih je doletela ponoči ali podnevi med počitkom.«

Kazenski zakonik RS, 376. člen: Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 7. sura, 36. ajat: »Kdor pa bo zanikal naše dokaze in se od njih ošabno odvračal, bo prebivalec ognja. V njem bo ostal za večno!«

Koran, 7. sura, 41. ajat: »V peklu bodo imeli ognjena ležišča in odeje. Glejte, tako kaznujemo nevernike!«

Koran, 8. sura, 12.-13. ajat: »Tvoj Gospodar je navdihnil angele: Jaz sem z vami, opogumite vernike! V srca nevernikov bom vlil strah, vi pa jih bijte po vratovih in po prsih, ker se upirajo Alahu in njegovemu poslancu! Kdor se upira Alahu in njegovemu poslancu, bo res strašno kaznovan!«

Koran, 8. sura, 14. ajat: »To je vaša kazen! Izkusite jo! Trpljenje v ognju čaka nevernike.«

Koran, 8. sura, 15. ajat: »O, verniki! Ko srečate nevernike in jih je veliko število, jim ne pokažite hrbta!«

Koran, 8. sura, 16. ajat: »Kdor jim tedaj pokaže hrbet – razen tistega, ki se umakne z namenom, da bo znova stopil v boj ali se priključil drugi skupini – prikliče nase Božjo jezo. Pekel, ta strašen kraj, bo njegovo bivališče!«

Koran, 8. sura, 59. ajat: »Neverniki naj nikar ne mislijo, da bodo rešeni. Ne bodo se mogli izmakniti!«

Koran, 8. sura, 60. ajat: »Za boj proti njim pripravite kar največje število vojščakov in konjev, da boste tako preplašili Alahove in vaše sovražnike, pa še druge poleg njih. Alah jih pozna, vi pa ne! Vse kar naredite na Alahovi poti, vam bo povrnjeno! Ne boste utrpeli krivice!«

Koran, 8. sura, 65. ajat: »O, glasnik vere! Spodbujaj vernike k boju! Če bo med vami dvajseterica vzdržljivih, boste premagali dvesto nevernikov. Če vas bo sto, boste premagali tisoč nevernikov, saj ničesar ne razumejo.«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Kazenski zakonik RS, 385. člen: Kdor poziva ali ščuva k napadalni vojni, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Koran, 9. sura, 5. ajat: »Po koncu svetih mesecev pobijajte mnogobožce, kjer jih le najdete! Zasužnjujte jih in obkoljujte, povsod jim pripravljajte zasede! Če se skesajo in začnejo moliti in dajati miloščino, jih pustite pri miru, zakaj Alah zares odpušča in je milosten.«

Kazenski zakonik RS, 373. člen: Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil kakšno narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ukaže pobijati njene člane ali jim povzročati hude telesne poškodbe ali hudo izpodkopavati njihovo telesno ali duševno zdravje…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 9. sura, 39. ajat: »Če ne boste šli v boj, vas bo On kaznoval s peklenskim trpljenjem in vas zamenjal z drugim ljudstvom. Niti najmanj mu ne boste škodovali. Bogu je vse mogoče!«

Koran, 9. sura, 41. ajat: »Pojdite v boj, če ste slabotni ali močni, in bojujte se na Alahovi poti, ne ozirajte se na lastno imetje in življenje! Ko bi le vedeli, da je to najboljše za vas!«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Kazenski zakonik RS, 385. člen: Kdor poziva ali ščuva k napadalni vojni, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Koran, 9. sura, 60. ajat: »Miloščina pripada le siromakom in ljudem v stiski, potem tistim, ki jo zbirajo, in tistim, katerih srca je treba pridobiti; za odkup sužnjev, za prezadolžene, za bojevnike na Alahovi poti in za popotnike, potrebne pomoči. Tako je določil Bog – vsevedni in modri!«

Koran, 9. sura, 73. ajat: »O, glasnik vere! Bojuj se z neverniki in dvoličneži in bodi strog do njih! Prebivali bodo v peklu. To je strašno bivališče!«

Koran, 9. sura, 123. ajat: »O, verniki! Bojujte se z neverniki v svoji bližini, naj občutijo vašo ostrino! Vedite, da je Alah na strani bogaboječih!«

Koran, 10. sura, 13. ajat: »Stare narode pred vami smo uničili, ker niso verovali, ko so jim poslanci prinašali očitne dokaze. Niso hoteli verjeti! Tako kaznujemo neverno ljudstvo!«

Koran, 14. sura, 49.-50. ajat: »Tisti dan boš videl grešnike v skupnih okovih, nosili bodo srajce iz katrana in ogenj jim bo ovijal obraze.«

Kazenski zakonik RS, 376. člen: Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 15. sura, 2. ajat: »Nevernikom bo postalo žal, da niso postali muslimani.«

Koran, 15. sura, 3. ajat: »Pusti, naj jedo in se veseljačijo in naj jih zavede upanje! Izvedeli bodo!«

Koran, 15. sura, 4. ajat: »Mi pa smo uničevali mesta le določen čas.«

Koran, 16. sura, 8. ajat: »Tiste, ki niso verovali in so še druge odvračali od Alahove poti, bomo kaznovali dvojno, ker so sejali zmedo!«

Koran, 17. sura, 10. ajat: »Za tiste pa, ki ne verujejo v oni svet, smo pripravili mučno trpljenje.«

Koran, 17. sura, 16. ajat: »Ko hočemo uničiti neko mesto, dovolimo, da se njegovi prebivalci, nevajeni razkošnega življenja, vdajo razvratu in si s tem prislužijo kazen, nato pa mesto porušimo do temeljev.«

Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori proti civilnemu prebivalstvu naslednja dejanja: napad na civilno prebivalstvo, na naselja, posamezne civilne osebe ali osebe, onesposobljene za boj…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih_let.

Koran, 17. sura, 58. ajat: »Niti enega naselja ni, ki ga ne bomo uničili pred sodnim dnevom, in ostro kaznovali njegovih prebivalcev. Tako je zapisano v Knjigi!«

Koran, 18. sura, 29. ajat: »Reci: Resnica prihaja od vašega Gospoda. Kdor hoče, naj veruje, kdor noče, naj ne veruje! Za nevernike smo pripravili ogenj; dim jih bo obdajal z vseh strani. Če bodo prosili za pomoč, jim bomo ponudili tekočino iz staljene kovine, ki jim bo ožgala obraz. O, strašna pijača in grozljivo bivališče!«

Koran, 20. sura, 127. ajat: »S tem bomo kaznovali vse razvratnike, ki ne verjamejo dokazom svojega Gospodarja! Trpljenje na onem svetu pa bo resnično bolj boleče in bo večno trajalo.«

Koran, 20. sura, 128. ajat: »Ali ne vedo, koliko ljudstev smo uničili že pred njimi? Danes hodijo po prahu njihovih bivališč! To so pravi dokazi za razumne ljudi.«

Koran, 21. sura, 15. ajat: »In tako so jedikovali (neverniki), dokler jih nismo naredili nepremične kakor požeto klasje.«

Koran, 21. sura, 39.-40. ajat: »Ko bi neverniki le vedeli, da tedaj ne bodo mogli oddaljiti ognja od svojih obrazov in hrbtov in da jim ne bo mogel nihče pomagati, temveč se bo ogenj pojavil nenadoma; spravil jih bo ob pamet. Ne bodo ga mogli odvrniti, pa tudi časa jim ne bomo dali.«

Koran, 22. sura, 15. ajat: »Kdor misli, da Alah ne bo pomagal poslancu ne na tem, ne na onem svetu, naj priveže vrv na strop svoje hiše in naj razmisli, ali bo njegovo obešanje odvrnilo to, zaradi česar se jezi.«

Kazenski zakonik RS,131. člen: Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri samomoru in ta stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Koran, 22. sura, 19.-20. ajat: »Dva nasprotna tabora se prepirata o svojem Gospodarju. Za tiste, ki ne verujejo, bodo ukrojena oblačila iz ognja, na njihove glave pa se bo zlivala vrela voda; raztopila jim bo drobovje in kožo.«

Koran, 22. sura, 21. ajat: »Z železnimi palicami jih bomo tepli!« Koran, 22. sura, 25. ajat: »V neznosno trpljenje bomo pahnili nevernike in tiste, ki odvračajo ljudi od Alahove poti in Svetega hrama – tega smo namenili vsem ljudem, tako meščanom kot prišlecem – pa tudi vse, ki bodo v njem storili nasilno dejanje.«

Koran, 22. sura, 45. ajat: »Koliko naselji z grešnimi prebivalci smo uničili! Opustela so in ostale so le ruševine. Koliko vodnjakov je zapuščenih in koliko visokih palač je praznih!«

Koran, 23. sura, 76. ajat: »S trpljenjem smo jih kaznovali, pa se niso pokorili svojemu Gospodarju, niti niso ponižno molili k njemu.«

Koran, 23. sura, 77. ajat: »Šele ko jih bomo postavili pred vrata strahovitega trpljenja, bodo izgubili upanje in se predali obupu.«

Koran, 24. sura, 2. ajat: »Prebičajte prešuštnico in prešuštnika! Vsak od njiju naj prejme sto udarcev z bičem. Naj vas pri izvrševanju Božjih predpisov ne navdaja nikakršno sočutje do njiju, če verjamete v Alaha in v oni svet! Izvršitvi kazni naj prisostvuje skupina vernikov!«

Ustava RS, 28. člen (načelo zakonitosti v kazenskem pravu): Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo.

Ustava RS, 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic): Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Kazenski zakonik RS, 299. člen: Kdor drugega hudo žali, z njim grdo ravna, mu dela nasilje ali ogroža njegovo varnost in s tem v javnosti ali v družini povzroči ogroženost, zgražanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let. Če dejanje iz prejšnjega odstavka stori dvoje ali več oseb ali če je prišlo do hudega ponižanja več oseb ali če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Koran, 25. sura, 11. ajat: »Zanikajo celo dan vstajenja. Za takšne smo pripravili plamteči ogenj.«

Koran, 25. sura, 12. ajat: »Ko ga bodo od daleč zagledali, bodo slišali, kako jezno buči in besno hrumi.«

Koran, 25. sura, 13. ajat: »Ko bodo vrženi v tesen, ko bodo z zvezanimi rokami pahnjeni v ogenj, bodo kričali, želeč si smrti.«

Koran, 26. sura, 213. ajat: »Zato ne moli k drugim bogovom, da ne boš tudi ti podvržen mukam!«

Koran, 28. sura, 58. ajat: »Ah, koliko vasi in mest, katerih prebivalci so bili objestni, smo uničili! Oglej si njihove domove. Malokdo še vstopi vanje, ostali so nam.«

Koran, 31. sura, 24. ajat: »Dopustimo jim kratek čas uživanja, potem pa jih bomo pahnili v neznosno trpljenje!«

Koran, 33. sura, 50. ajat: »O, glasnik vere! Za žene smo ti dovolili tiste, ki si jim dal poročne darove, zatem tiste, ki so tvoja lastnina –Alah ti jih je dal kot vojni plen, potem hčere tvojih stricev in hčere tet po očetu, hčere materinih bratov in hčere tet po materi, ki so se izselile s teboj. Dovolimo ti tudi vernico, ki se sama daruje glasniku vere, če se on hoče oženiti z njo. To velja le zate, ne za ostale vernike! Mi vemo, kaj smo predpisali njim in njihovim ženam in tistim, ki so njihova lastnina. Alah odpušča in je milosten!«

Ustava RS, 53. člen (zakonska zveza in družina): Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim državnim organom. Kazenski zakonik RS, 198. člen: Kdor sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že poročen, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

Koran, 33. sura, 60. ajat: »Če dvoličneži in tisti, katerih srca so bolna, in tisti, ki širijo laži po Medini, ne odnehajo, ti bomo dali oblast nad njimi. Potem bodo le še kratek čas tvoji sosedje v mestu.«

Koran, 33. sura, 61. ajat: »Prekleti naj bodo! Kjerkoli so, jih polovite in pobijte.«

Koran, 34. sura, 38. ajat: »Oni pa, ki bodo zavzeto oporekali našim dokazom, bodo kaznovani!«

Koran, 35. sura, 26. ajat: »Potem sem kaznoval nevernike. O, strašna je bila kazen!«

Koran, 35. sura, 36. ajat: »Nevernike pa čaka peklenski ogenj. Obsojeni bodo na smrt, a ne bodo umrli in ne bomo jim olajšali trpljenja. Glejte, tako bomo kaznovali vsakega nevernika!«

Koran, 36. sura, 8.-9. ajat: »Storili smo tako, da so kakor oni, ki smo jim okovali vratove z verigami, vse do brade; zato hodijo z visoko dvignjenimi glavami; in kakor njihovi predniki: pred njimi in za njimi smo postavili pregrado, oči pa smo jim prekrili s kopreno, zato ne vidijo.«

Koran, 36. sura, 31. ajat: »Mar ne vedo, koliko ljudstev smo uničili pred njimi. In nihče se ni vrnil.«

Koran, 38. sura, 2. ajat: »Neverniki so zares oholi, vedno kljubujejo resnici.«

Koran, 38. sura, 3. ajat: »Koliko ljudstev smo uničili pred njimi! Klicali so na pomoč, a bili je prepozno!«

Koran, 40. sura, 70.-71. ajat: »Tisti, ki oporekajo Knjigi in razodetju poslancev, bodo spoznali posledice, ko bodo vkovani v verige, z okovi okoli vratu.«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 4. člen: Nihče ne sme biti držan ne v suženjstvu ne v tlačanski odvisnosti; suženjstvo in trgovina s sužnji v kakršnikoli obliki sta prepovedana.

Koran, 40. sura, 84. ajat: »Ko pa bodo občutili ostrino naše kazni, bodo zavpili : Verujemo v Alaha, edinega Boga, in odrekamo se tistim, ki smo jih malikovali!«

Koran, 40. sura, 85. ajat: »Tedaj bodo že okušali našo kazen in vera jim ne bo niti malo pomagala. Tako bo po Alahovem zakonu, veljavnem za vse njegove služabnike, ki so živeli in preminili. Neverniki bodo pogubljeni!«

Koran, 41. sura, 27. ajat: »Zato bomo nevernikom zagotovo dali okusiti neznosno trpljenje! Najostreje jih bomo kaznovali za storjena dejanja!«

Koran, 42. sura, 28. ajat: »To je kazen za Alahove sovražnike; ogenj bo uničil njihovo bivališče za kazen, ker so nenehno oporekali našim dokazom.«

Koran, 43. sura, 55. ajat: »Izzivali so naš bes. Za kazen smo jih vse utopili.«

Koran, 44. sura, 47.-48. ajat: »Zgrabite ga (grešnika) in ga vrzite v sredo ognja, nato pa mu za kazen zlivajte vrelo vodo na glavo!«

Koran, 45. sura, 8. ajat: »Vsak od njih (grešnikov) sliši Alahove besede, a vendar je prevzeten, kakor da jih sploh ne bi slišal. Takšnim napovej neznosno trpljenje!«

Koran, 45. sura, 9. ajat: »Ko sliši nekaj naših verzov, se jim posmehuje. Takšne ljudi čaka ponižujoče trpljenje!«

Koran, 45. sura, 11. ajat: »Koran je pravo vodilo! Tiste, ki ne verjamejo dokazom svojega Gospodarja, čaka neznosno trpljenje!«

Koran, 47. sura, 4. ajat: »V boju sekajte glave nevernikov, vse dokler ne oslabite njihovih vrst! Ujetnike zvežite, potem pa jih velikodušno osvobajajte ali pa zahtevajte odkupnino, dokler traja bojevanje. Tako ravnajte! Ko bi Alah hotel, bi se jim maščeval, toda želi vas skušati med seboj. On ne bo izničil del tistih, ki umrejo na njegovi poti.«

Kazenski zakonik RS, 387. člen: Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe, ali ščuva drugega, naj proda svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Koran, 47. sura, 34. ajat: »Alah resnično ne bo odpustil tistim, ki ne verujejo in odvračajo druge z Alahove poti, nazadnje pa umrejo kot neverniki.«

Koran, 47. sura, 35. ajat: »Ne bodite strahopetni in ne ponujajte premirja, kadar ste močnejši, kajti Alah je z vami; ne bo vas prikrajšal za nagrado za vaša dela!«

Koran, 48. sura, 13. ajat: »Kdo ne veruje v Alaha in njegovega poslanca, naj ve, da smo za nevernike pripravili plamteči ogenj!«

Koran, 50. sura, 36. ajat: »O, koliko rodov smo uničili pred njimi, močnejših od tega rodu. Po svetu so iskali zatočišče. Je kakšna rešitev?!«

Koran, 51. sura, 60. ajat: »Zakaj gorje nevernikom na dan, s katerim jim grozimo!«

Koran, 54. sura, 51. ajat: »Vam podobne smo že uničili; je kdo, ki bi se želel poučiti?!«

Koran, 56. sura, 92.-94. ajat: »Če pa je eden od onih, ki so oporekali in živeli v zablodi, bo pogoščen z vrelo vodo in s praženjem v ognju!«

Koran, 58. sura, 20. ajat: »Vsi ki se upirajo Alahu in njegovemu poslancu, bodo zagotovo najhuje ponižani!«

Koran, 59. sura, 2. ajat: »V času prvega izgona je pregnal z domov tiste slednike Knjige, ki niso verovali. Niste mislili, da bodo odšli, oni pa so bili prepričani, da jih bodo njihove utrdbe ubranile Alahove kazni. Toda Alahova kazen jih je udarila, od koder niso pričakovali; strah jim je vlil v srca, Muslimani so rušili njihove domove, sami pa so jim pomagali! O vi, obdarjeni z razumom, sprejmite poduk!« Koran, 61. sura, 4. ajat: »Alah ljubi tiste, ki se bojujejo zanj v bojnih vrstah, ki so kakor trden ščit!« Koran, 66. sura, 9. ajat: »O, glasnik vere! Bojuj se z neverniki in dvoličneži, bodi strog z njimi! Prebivali bodo v peklu. O, strašno bivališče!«

Koran, 69. sura, 30.-31. ajat: »Zgrabite ga in okujte ga z okovi, potem ga nenehno cvrite na ognju!«

Koran, 69. sura, 32.-33. ajat: »Zvežite ga še z verigo, dolgo sedemdeset vatlov, ker ni veroval v silnega Boga.«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 5. člen: Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Ustava RS, 18. člen (prepoved mučenja): Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju.

Kazenski zakonik RS, 376. člen: Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 71. sura, 25. ajat: »Zaradi njihovih grehov smo jih utopili, pozneje pa jih bomo vrgli v ogenj. Prav nihče jim ne bo pomagal!«

Koran, 72. sura, 14.-15. ajat: »Tu smo muslimani, pa tudi zablodeli. Kdor sprejme islam, je izbral pravo pot, neverniki pa bodo gorivo peklenskega ognja!«

Koran, 73. sura, 12.-13.ajat: »Pri nas bodo deležni okovov in ognja, jedi, ki zastaja v grlu, in neznosnega trpljenja.«

Koran, 74. sura, 8.-10. ajat: »Ko bo zatrobil rog, bo napočil mučen dan, težak dan za nevernike.

Koran76.4. Za nevernike smo pripravili okove, verige in razplamteli ogenj. Koran, 84. sura, 22.-24. ajat: »Namesto tega neverniki zanikajo, a Alah dobro ve, kaj skrivajo v sebi. Zato jim napovej nevzdržno trpljenje!«
Koran, 88. sura, 23.-24. ajat: »Tistega, ki obrača hrbet in noče verovati, bo Alah strahotno mučil!«

Za čisto 10-ko

Ko sem pred leti bral biblijo sem našel notri ista sranja!

Aja, pa kopirite si. Bi znalo biti umaknjeno – saj veste, javno spodbujanje k nasilju je huda reč

Saj krščanarji niso bili nič boljši…nazadnje se je dogajalo v letih 1939-1945…


A si prepričan, da je to bilo Sveto pismo? Ne bi rekla. No, tukaj imaš nekaj za premislek:

Matejev evangelij 5,38-48
Nova pravičnost je večja od stare
Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Oko za oko in zob za zob‘.
Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak, če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve.
Če te kdo prosi, mu daj in če si hoče kaj sposoditi od tebe, se ne obračaj od njega.

Slišali ste, da je bilo rečeno: ‚Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika!‘
Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo,
da boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.
Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.

Besedilo je s strani http://sl.radiovaticana.va/news/2014/02/22/duhovne_misli_cerkvenih_o{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}C4{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}8Detov_in_benedikta_xvi._za_7._nedeljo_med/slv-775526
s spletne strani Radia Vatikan

Enkrat sem govorila z muslimanom (naključnim) preko enega četa. Bil je sicer izobražen, lepo se je izražal, ni bil žaljiv, nek poslovnež ki je živel v Dubaiu. Pa sva nekaj časa lepo normalno klepetala, ne spomnim točno kako je debata prišla na vero, ampak mi je razložil, da muslimani prezirajo nevernike. Da bi nevernika na mestu usmrtili, medtem ko osebo kake druge vere še nekako prenesejo, ampak nevernika pa pod nobenim pogojem. Sem mu povedala da sem ateist, sicer je ostal kulturen, nič žaljiv, tudi kake sovražnosti nisem začutila, ampak pač rekel je, da je pri njih tako.

Ima dec prav. Jaz sem sicer levičar, komunajzar, kot mi radi rečejo, ampak muslimani se mi zdijo daleč večja grožnja od desničarjev. Ti so s pametjo še v srednjem veku.


Preziraš nazaj, pa je.

Politicians should be replaced like diapers, often for the same reason Mark Twain


A si prepričan, da je to bilo Sveto pismo? Ne bi rekla. No, tukaj imaš nekaj za premislek:
….[/quote]

Kako znate eni videt samo tisto, kar vam je všeč ali kar vam trenutno prav pride :p
Vzemi v roke Biblijo in jo preberi celo. Za primerjavoi zraven listaj še po Koranu, te zna nekaj presenetit :p

Dokler bodo ljudje verovali bodo vojne.

če jim kaj ne paše tukaj, naj se kar lepo poberejo nazaj od koder so prišli


A si prepričan, da je to bilo Sveto pismo? Ne bi rekla. No, tukaj imaš nekaj za premislek:
….[/quote]

Kako znate eni videt samo tisto, kar vam je všeč ali kar vam trenutno prav pride :p
Vzemi v roke Biblijo in jo preberi celo. Za primerjavoi zraven listaj še po Koranu, te zna nekaj presenetit :p[/quote]

Še enkrat preberi svoj prvi stavek in še enkrat in še enkrat. Potem pa preberi CELO sveto pismo, pa še enkrat preberi svoj prvi stavek in končaj z natančnim prebiranjem nove zaveze, ki je glavna za kristjane! Te zna kaj presenetit.

Mislim, da sem Sveto pismo preštudirala dosti bolj podrobno kot večina vas tu gor, ki ste ga samo brali, pa še to večina ne celega.

Vse vere so mimo. Ta je pa verjetno z naskokom najslabša in najbolj negativna.

Nekaj je pri tej veri, hudo narobe.Muslimani sovražijo vse kar ni islam Zakaj ???Tolle njihovo knjigo koran bi trebalo
na novo usposobit, da ne bi bila tako uperjena proti človeštvu. Ob branju tega napisanega o koranu se lahko človek zamislli. Spoštujmo sebe in bljižnjega, da nam bo lepo na zemlji. Za svoje grehe bomo vsi odgovarjali na drugem svetu tudi tisti , ki verjamejo v koran , ali mislijo , da so izjema in , da ubijanje ni greh.?

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ [5:32]

Min ajli thalika katabna AAala banee israeela annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fee alardi fakaannama qatala alnnasa jameeAAan waman ahyaha fakaannama ahya alnnasa jameeAAan walaqad jaa thum rusuluna bialbayyinati thumma inna katheeran minhum baAAda thalika fee alardi lamusrifoona

Because of that, We decreed upon the Children of Israel that whoever kills a soul unless for a soul or for corruption [done] in the land – it is as if he had slain mankind entirely. And whoever saves one – it is as if he had saved mankind entirely. And our messengers had certainly come to them with clear proofs. Then indeed many of them, [even] after that, throughout the land, were transgressors.

https://www.islamicfinder.org/quran/5:32
هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ [3:7]

Huwa allathee anzala AAalayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ommu alkitabi waokharu mutashabihatun faamma allatheena fee quloobihim zayghun fayattabiAAoona ma tashabaha minhu ibtighaa alfitnati waibtighaa taweelihi wama yaAAlamu taweelahu illa Allahu waalrrasikhoona fee alAAilmi yaqooloona amanna bihi kullun min AAindi rabbina wama yaththakkaru illa oloo alalbabi

It is He who has sent down to you, [O Muhammad], the Book; in it are verses [that are] precise – they are the foundation of the Book – and others unspecific. As for those in whose hearts is deviation [from truth], they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation [suitable to them]. And no one knows its [true] interpretation except Allah. But those firm in knowledge say, “We believe in it. All [of it] is from our Lord.” And no one will be reminded except those of understanding.

https://www.islamicfinder.org/quran/3:7

There is no wealth like knowledge and no poverty like ignorance
[hashtag=Buddha]#Buddha[/hashtag] in Ali ibn Abu Taleeb Radhillahu Anhu( may Allah Almighty be pleased with him)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/House_of_Wisdom
Preberite, pa malo odprite meje v glavah.
Vedno ene in iste interpretacije verzov izven konteksta poslušamo,
pa še to prevodov!!#🤔🤔🤔
KI SO SLABO PREVEDENI, ZATO SLOVENSKI PREVOD NI DOBIL ZELENE LUČI OD ISLAMSKE SKUPNOSTI SLOVENIJE.

Ker slab prevod,😵😵😵 je enako slabo razumevanje😲😲😲😲.
Znanje arabščine mora biti nujno☝☝☝✋, in brez dodajanja svojih kontekstov 🤑🤑🤑
Za biblijo pa Hebrejščina in Koine grščina.

Ne verjamem🤔🤔🤔, da kdo od vas zna te jezike, interpretacije na temu portalu so zgolj nevednost in zavajanje.

😑😑😑Na Žalost, ker podpihuje binarni izbor, za ali proti, in sovraštvo do tistih, ki so miroljubni, zato ker izgledajo kot tisti, ki so t.i. ”sovražniki” 👳👳👐 poglej ga terorista, zgolj se izvajajo Formalizmi…

—Preveč ta družba Formo, to je Videz izpostavlja, ali vi morda vidite v srca človeška ?
Ali sodite, brez da bi sebe pregledali prvo, morda svojih mam ne spoštujete dovolj, pa se to vidi pri odnosu z drugimi ?
Raje svoje družine varujte pred prepiranjem, osamljenostjo.

Pa kakšne otroke si ustvarite pa jih vzgajajte v človeka, ki ne bo iskal interpretacij, da bi lahko si opravičeval neupravičeno sovraštvo do nedolžnih, samo vi ste tisti, ki jih to učite, otroci se ne rodijo s sovraštvom, slaba vzgoja ga to uči.
Sami upokojenci, namesto, da bi si ustvarjali družbeno zavedne družine, da razbremenite upokojence z novo mlado delovno silo. Živimo v dobi ignorance in nespoštovanja starejših.

Predstavljajmo si, da učbenike tako šolarji obdelujejo. In jih učitelji na tak način učijo.
🤖
Sami izobraženi roboti bojo prihajali v svet. Kakšna vzgoja je to, se moramo vprašati.


Jaz sem Slovenec musliman, kam boš pa mene nazaj vrgla, pa ostale tukaj rojene že in druge tu že stoletje ?
Kako, da v Avstroogrski je bila med vojno Mošeja na Logu pod Mangartom in novo najdbo, ki potrjuje še eno na Rombonu?
Večina nas muslimanov Slovencev, smo bivši Kristjani, prebrali poslušali Hadise in Ayete iz Quran al Karima, in sprejeli za nas Resnico.
Nihče me ni prisilil, niti nagovarjal, tudi za ostale, ki so svojo inspiracijo iskali v svetih knjigah.
V VERI NI PRISILE(srce se ne da prisiliti in je to zdrava pamet, da to ni dovoljeno)

Iz Qurana:
لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [2:256]

La ikraha fee alddeeni qad tabayyana alrrushdu mina alghayyi faman yakfur bialttaghooti wayumin biAllahi faqadi istamsaka bialAAurwati alwuthqa la infisama laha waAllahu sameeAAun AAaleemun

There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has grasped the most trustworthy handhold with no break in it. And Allah is Hearing and Knowing.

https://www.islamicfinder.org/quran/2:256https://sl.m.wikipedia.org/wiki/D{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}C5{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}BEamija_v_Logu_pod_Mangartom

Musliman,

Prosim za pojasnilo konkretno kateri od zgoraj navedenih zapisov v prvem sporočilu niso zapisani pravilno in če niso zapisani pravilno, kako konkretno bi bili zapisani pravilno.

Hvala za odgovor.


Jaz sem Slovenec musliman, kam boš pa mene nazaj vrgla, pa ostale tukaj rojene že in druge tu že stoletje ?
Kako, da v Avstroogrski je bila med vojno Mošeja na Logu pod Mangartom in novo najdbo, ki potrjuje še eno na Rombonu?
Večina nas muslimanov Slovencev, smo bivši Kristjani, prebrali poslušali Hadise in Ayete iz Quran al Karima, in sprejeli za nas Resnico.
Nihče me ni prisilil, niti nagovarjal, tudi za ostale, ki so svojo inspiracijo iskali v svetih knjigah.
V VERI NI PRISILE(srce se ne da prisiliti in je to zdrava pamet, da to ni dovoljeno)

Iz Qurana:
لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [2:256]

La ikraha fee alddeeni qad tabayyana alrrushdu mina alghayyi faman yakfur bialttaghooti wayumin biAllahi faqadi istamsaka bialAAurwati alwuthqa la infisama laha waAllahu sameeAAun AAaleemun

There shall be no compulsion in [acceptance of] the religion. The right course has become clear from the wrong. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has grasped the most trustworthy handhold with no break in it. And Allah is Hearing and Knowing.

https://www.islamicfinder.org/quran/2:256https://sl.m.wikipedia.org/wiki/D{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}C5{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}BEamija_v_Logu_pod_Mangartom
[/quote]

Evo, se je že začelo!


Vera sovrastva in zla. Oni pa se upajo flockat o neki kao veri miru. Prosim lepo. Samo njihovi pripadniki prihajajo na nasa ozemlja in ubijajo nedolzne. Mentalni bolniki so islamisti. Ni cudno,da jih cel umsko razvit in napreden svet sovrazi.

Evo, se je že začelo!
[/quote]
Sekta te je dobro prijela v roke. Se malo pa te bo kak zagnani mufti oblikoval v terorista. S hipotiziranimi ni tezko upravljati.

Za ugotoviti kakšni so muslimani, ni treba prebirat nobenih knjig. Če imaš izkušnjo s sosedom muslimanom, po možnosti iz Albanije, točno spoznaš kakšen je pekel.

To ni res. Verzi so nastali ob določenih razodetjih angela Džibrila ali Gabriela (upon him be peace), prinesel Allahove verze Muhammedu SalAllahu alayhi wa Salaam(mir in Allahov blagoslov njemu in njegovemu potomstvu). Vsak verz ali poglavje imajo svoje okoliščine razodetja. Mohammed Sallahu alayhi wasallam ni bil pismen, in je objave takoj ustno recitiral, Quran pomeni recitacija, in se že 1439 let ni spremenil, se tudi nikoli ne bi. Resnica je temelj Islama. Lažnivec ne more biti musliman, to je nekdo, ki je popolnoma predan oz. pokorn Allahu Vsemogočnemu.
Če boste prebrali njegovo Biografijo boste videli, samo dobre navade in milost pri njemu, da ne govorimo o njegovih nadstandardnih karakteristikah in kako se je obnašal, kako je kamorkoli je šel, dal UPANJE ZANEMARJENIM, SUŽNJEM, ŽENSKAM(takrat so poganski Arabci ubijali če so rojene kot punčke ali zakopavali otroke če so bili revni), sirotam, revežom, starcem, popotnikom in Kristjanom in Židom, ki so raje njemu kot Poganom(kot današnja mafija so bili, zlorabljali narod) zaupali.

New Report

Close