Najdi forum

Splash Forum Koronavirus strokovno mnenje o testiranjih – Alojz Ihan, za razliko od bombardiranja z neumnostmi

strokovno mnenje o testiranjih – Alojz Ihan, za razliko od bombardiranja z neumnostmi

Glede na bombardiranja Ludija in co. z bedarijami o zarotah, objavljam tukaj zapis specialsta klinične mikrobiologije, ki dejansko dela na področju testiranja za razliko od unih kekcev, ki imajo kliniko za hujšanje, pa mislijo, da znajo vse o mikrobiologiji.

Na temo PCR testov ter še številne druge polemike, je pred kratkim odgovoril prof. dr. Alojz Ihan, dr. med. mikrobiolog in imunolog. “Predsednica Zdravniške zbornice mi je poslala prošnjo, naj odgovorim na nekaj dilem naših zdravniških kolegov, ki so jih poslali na ZZS in s katerimi sicer zelo intenzivno nagovarjajo javnost prek družbenih omrežij. Ker kolegi javnost naslavljajo kot zdravniki, ki se ne strinjajo z mnenji »uradne stroke« (t.j. pristojnih specialistov, ki se ukvarjajo s covid-19, medtem ko so kolegi iz drugih strok), v javnosti nastaja vtis, da medicinska stroka ne ve, kako se odzivati na epidemijo. To zelo škoduje prizadevanjem za preventivno obnašanje ljudi, saj se zaradi narave covid-19 večina ljudi ne čuti neposredno ogroženih in so pripravljeni »investirati« v preventivo, če jim vsaj medicinska stroka, ki ji ljudje (še vedno) zaupajo, zna sporočiti prepričljive razloge,” je dr. Ihan med drugim zapisal v uvodu 18-stranskega dokumenta, kjer odgovarja na vprašanja, ki so jih kolegi naslovili na Zdravniško zbornico Slovenije.

Celoten dokument si lahko preberete tukaj, v nadaljevanju pa so objavljeni nekateri odgovori in pojasnila, ki se nanašajo predvsem na PCR teste.

Trditev/vprašanje: Ves čas pandemije se v Sloveniji sprejemajo nesorazmerni in kontraproduktivni Covid ukrepi predvsem na osnovi laboratorijskih rezultatov množičnega testiranja prebivalcev s PCR testi, ki ga forsira WHO. Laboratorijski pozitivni izvid PCR testa ne dokazuje virusa SARS CoV-2, ampak zazna le nek manjši del virusne RNA v odvzetem brisu iz nosu preiskovanca.

Odgovor: Kaj dokazuje PCR, ve vsak študent prvega letnika mikrobiologije – ne razumem fascinacije nad dejstvom, ki je že dolga leta v vseh mikrobioloških učbenikih. Dokazuje pa se točno tak »manjši del« virusne RNA, ki je specifičen samo za SARS CoV-2 in za noben drug mikroorganizem ali človeško RNA. Če bi dokazovali »večji del RNA« bi težko naredili za virus specifičen test – v tem je ravno »lepota« metode PCR. Saj tudi za identifikacijo bančnega računa zadošča samo nekajmestna številka in ni potrebe po osebni prezenci, fotografiji ali prstnemu odtisu. Če nekaj v praksi deluje, pač deluje – in PCR dokazano deluje v tisočih različnih diagnostičnih testih, ki jih uporabljamo v klinični diagnostiki, in ne le mikrobiološki.

Trditev/vprašanje: Delčki virusne RNA ostanejo v telesu tudi še več mesecev po tem, ko je imunski sistem virus že uničil.

Odgovor: To je znano že mesece in smo o tem tudi v Sloveniji že marsikaj napisali in upoštevamo pri interpretaciji izvidov. Hkrati pa je dobro umerjen PCR tudi v dovolj veliki meri kvantitativen, da v praksi zelo zanesljivo ločimo med veliko količino virusa v brisu (okoli 20 cikov) in manjšo količino virusa (okoli 30 ciklov in več) in nam to tudi pomaga pri interpretaciji. Skupaj z anamnezo in klinično sliko je mogoče skoraj vedno postaviti vse podatke o okuženem v logično klinično sliko in ločiti med začetno okužbo, asimptomatsko okužbo, boleznijo covid-19 ali nekužnim rekonvalescentom – tako, kot v medicini tudi sicer delamo diagnostiko na drugih področjih. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/pcr_dokument_oblikovan_15.6.pdf https://online.pubhtml5.com/agha/pchk/#p=8

Trditev/vprašanje: Pozitivni izvid PCR testa ne dokazuje, da je ta oseba bolna in/ali kužna!

Odgovor: Tudi to ve vsak študent 3 letnika medicine – ocena bolezni ali kužnosti vedno temelji na poznavanju poteka bolezni in kombinaciji anamneze, klinične slike in preiskav, mikrobioloških in drugih. Nisem še slišal, da bi kdo od pristojnih strokovnjakov za covid-19 trdil drugače – kolega postavlja lažne dileme in se spopada z njimi po načelu napadanja slamnatega moža.

Trditev/vprašanje: Izumitelj PCR metode nobelovec dr. Kerry Mullis je izrecno poudaril, da pozitiven PCR test ne dokazuje nalezljive bolezni.

Odgovor: Spet – odkritje tople vode! Kdo pa trdi drugače?

Trditev/vprašanje: Diagnoza bolezni le na osnovi PCR testa posebno pri asimptomatskih osebah JE STROKOVNA NAPAKA!!!

Odgovor: Se globoko strinjam, in spet »znanje« za tretji letnik medicine in napadanje slamnatega moža – stavek je namenjen fascinaciji laikov, ki naj bi zaradi oblike kolegovega zapisa (velike črke s klicajem) sklepali, da infektologi v Sloveniji postavljajo diagnozo covid-19 le na osnovi PCR. Kako nespoštljivo, da kolega, specialist za hujšanje, svoje kolege infektologe na tako cenen način zlorablja za »postavljanje« pred FB publiko.

Trditev/vprašanje: Menim, da takojšnje prenehanje množičnih testiranj ljudi s PCR testom in ukinitev obvezne karantene, prenehanje obveznega nošenje mask zdravim ljudem ter prenehanje nefunkcionalnega in sociopsihološko škodljivega fizičnega distanciranje v izobraževalnih ustanovah ne bo bistveno povečalo število novih CoV19 bolnikov.

Odgovor: Če strokovno sporne ugotovitve in odločitve priporočajo članki v najbolj strokovno odličnih svetovnih medicinskih revijah, se je vseeno potrebno vprašati, zakaj vsi na avtocesti vozijo v napačno smer. Spodnji članek v Lancet na primer analizira pregled študij o prakticiranju distance (nad 18 000 udeležencev) in nošenja mask (nad 12 000 udeležencev) in ugotavlja, da prakticiranje distance nad 1 m zmanjša verjetnost okužb v opazovani populaciji od 12,8{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} (brez 1 m distance) na 2,6{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} (nad 1 m distance) in z 17,4{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} (brez nošenja mask) na 3,1{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} (z nošenjem mask). V medicini in v življenju nasploh ni črno-belih rešitev, ampak s sistematičnim prizadevanjem v pravo smer kljub temu velikokrat naredimo razliko med zdravjem in boleznijo, med redom in kaosom, med življenjem in smrtjo. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31142-9.pdf

Trditev/vprašanje: Je test, s katerim ugotavljamo okužbe s SARS- CoV- 2, verodostojen? Vsa ideja epidemije sloni na RT-PCR testu, ki skuša iz brisa nosu ali žrela potrditi prisotnost delcev RNA virusa. Če so v vzorcu prisotni nukleotidi, ki so v podobnem zaporedju kot pri SARS-CoV- 2, bo test pozitiven.

Odgovor: Ne, v »podobnem« ampak v enakem zaporedju – PCR sonde (lovke) so »ukrojene« na točno določeno zaporedje virusnega genoma. Od tod tudi tako velika specifičnost testa.

Trditev/vprašanje: Problem je, da to zaporedje nukleotidov predstavlja le en promil genoma SARS-CoV- 2 in da se lahko to zaporedje nukleotidov nahaja tudi v človeških celicah, bakterijah in drugih virusih. Torej s tem testom ne iščemo in potrjujemo prisotnosti virusa SARS- CoV- 2! Potrjujemo samo prisotnost majhnega delca, fragmenta virusa.

Odgovor: Ni res, vsak PCR je validiran ravno na to, da je glede nukleotidnega zaporedja povsem specifičen, v tem primeru za SARS-CoV- 2. Če ne bi bil, bi bil tak test neuporaben.

Trditev/vprašanje: S tem testom ne moremo zanesljivo dokazati, da je nekdo okužen s SARS-CoV- 2!

Odgovor: Kdo pa to trdi?! Pozitiven test zanesljivo dokazuje prisotnost delčka SARS-CoV- 2 v brisu. Iz tega pa lahko s poznavanjem poteka okužbe in bolezni ter s poznavanjem anamneze in klinične slike sklepamo marsikaj, kar brez testa ne bi mogli.

Trditev/vprašanje: Specifičnost in senzitivnost testa je zelo slaba.

Odgovor: Sploh ne drži, pri umerjenem testu je laboratorijsko oboje okoli 100{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}. Problemi so lahko pri klinični specifičnosti in senzitivnosti, saj je rezultat testa odvisen od faze okužbe in bolezni (v vseh ni virusa v nosnožrelni sluznici) in seveda od kvalitete odvzema vzorca -; ampak infektologi in mikrobiologi dobro vemo, kaj od testa dobimo in kaj ne.

Trditev/vprašanje: Zakaj potem uporabljamo ta test in na njegovi osnovi označimo ljudi za okužene in jih s tem zapremo v karanteno? Brez klinične slike? Ali je to evidence based? Je to znanstvena metoda? Samo na osnovi PCR testa postaviti klinično diagnozo?

Odgovor: Pa kje ste izvedeli ali prebrali, da kdo na osnovi PCR postavlja klinično diagnozo? Nikakor se mi ne zdi prav, da kar iz rokava kolege infektologe obtožujete tako velike strokovne malomarnosti – kajti vaše trditve pomenijo prav to. Kdo od infektologov pa postavlja klinično diagnozo samo na osnovi PCR? Jaz ga ne poznam. Ali to velja za vašo bolnišnico oz. oddelek (prva oseba množine?) Ste o tem obvestili direktorja – če je res, ste ga v dobro pacientov dolžni obvestiti!

Karantena pa je epidemiološki ukrep, in ti vedno tehtajo verjetnost kužnosti glede na njeno nevarnost v določenih epidemioloških okoliščinah. Zato enkratni negativni PCR v določenih epidemioloških okoliščinah lahko pomeni dovoljenje za prehod državne meje brez karantene (čeprav bo med prišleki nekaj kužnih), drugače pa se bomo do tega obnašali, ko gre za zdravstvene delavce na rizičnih bolnišničnih oddelkih – kjer bi bile posledice »spregledanih« pozitivnih povsem drugačne. Zato pa imamo epidemiologe, da presojajo o pomenu testnih rezultatov glede na epidemiološke okoliščine in s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami svetujejo najbolj ustrezne ukrepe.

Trditev/vprašanje: Smo v Sloveniji naredili študijo, ki bi zanesljivo potrdila verodostojnost RT-PCR testa za diagnosticiranje covid bolezni?

Odgovor: Seveda! Pa kako mislite, da se v kliničnih laboratorijih uvede vsak nov test? Se kupi aparat, vklopi elektriko, vstavi pacientov vzorec in pritisne na gumb kot bi šlo za nov toaster? Glede na vaše (ne)poznavanje osnov PCR tega vašega »dvoma« kot mikrobiolog ne bom vzel kot žalitev, čeprav se bere podobno nespoštljivo kot je bilo obtoževanje infektologov, da postavljajo klinične diagnoze iz PCR.

Trditev/vprašanje: Smo izolirali SARS- CoV-2 virus pri pozitivnih pacientih?

Odgovor: Seveda! Mnogokrat. Poglejte v PubMed pod Avšič T ali Rupnik M. Našli boste ne le izoliranih ampak tudi sekvencirane »slovenske« viruse.

Trditev/vprašanje: Kaj nikogar ne preseneča dejstvo, da je večina okuženih/pozitivnih asimptomatskih? Imamo opravka s pandemijo pozitivnih testov?

Odgovor: Ne in ne. Večina pozitivnih je simptomatskih, vsaj naši epidemiologi, ki sprašujejo vsakega pozitivnega, trdijo tako. Kaj res mislite, da za številkami, ki jih izveste iz medijev, ne stojijo ljudje, ki so strokovnjaki in vlagajo veliko truda v to, kar delajo, in imajo glavo za razmišljanje? Če človek misli, da je edini, ki uporablja pamet, to predvsem nekaj pove o njemu.

Trditev/vprašanje: Zakaj je večina okuženih brez znakov bolezni? Iz podatkov številnih statističnih raziskav je sedaj jasno, da do 80 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} okuženih bolezen preboli asimptomatsko, brez znakov bolezni. Uradna stroka trdi, da si lahko okužen in da hkrati nimaš simptomov. Je to znanstveno sprejemljivo? Je to dokazano z verodostojnimi študijami?

Odgovor:Asimptomatskih okužb je verjetno okoli 20{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}, 60{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} je simptomatskih »prehladov«, 20{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} pa ima težji potek. Asimptomatsko »prebolevanje« okužb sicer sploh ni redek pojav (napr. klamidije, HPV, hepatitis B in C, herpes in še mnoge druge okužbe) https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003346

Trditev/vprašanje: Ali lahko človek, pri katerem je bil test na covid pozitiven in je popolnoma zdrav, prenaša virus na druge?

Odgovor: Seveda , zlasti v predsimptomatski fazi (preden zboli), ko je količina virusa v nosnožrelenm prostoru izredno velika (okoli 2 dni pred simptomi). Zaradi tega pojava je smiselno nositi maske! Če človek ne bi bil izjemno kužen pred začetkom simptomov, bi nosili maske samo bolniki, kot pri gripi (oz. bi morali ostati doma v samoizolaciji).

Trditev/vprašanje: Ali imamo znanstvene dokaze o tem, da zdravi ljudje prenašajo kužne bolezni? Imamo znanstveni dokaz o tem, da je zdrava oseba prenesla SARS-CoV- 2 virus na drugega človeka? Kolikšna je verjetnost, da ima oseba s pozitivnim testom sploh virus v sebi (glej 1. točko)?

Odgovor: Klinično zdravi ljudje (ki se počutijo zdravi) v predsimptomatski fazi so zelo pomemben prenašalec bolezni, ker imajo veliko virusa in so zato upravičeno glavna tarča epidemiologov (zato maske, testiranja in karantene). https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/RAG-Period{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}20of{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}20presymptomatic{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}20transmission_17092020.pdf

Trditev/vprašanje: Je bolezen covid-19 res tako nevarna, kot nam je bilo predstavljeno? Številne študije po svetu sedaj kažejo na to, da je smrtnost zaradi covid-19 podobna smrtnosti zaradi sezonske gripe. Te raziskave so na osnovi protiteles v naključnem vzorcu populacije pokazale, da je število prebolelih dosti višje, kot smo si mislili. SARS- CoV- 2 spada v družino prehladnih virusov. Ali sploh lahko vemo, koliko ljudi je že prebolelo okužbo? Koliko ljudi okužbo premaga s pomočjo celičnega imunskega odgovora, ki v krvi ne pušča protiteles? Kolikšna je stopnja navzkrižne imunosti z navadnimi prehladnimi virusi? Glede na to, da velika večina ljudi ̈bolezen ̈ preboli brez simptomov in da je stopnja preživetja več kot 99 {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}, bi bilo smiselno ljudi obvestiti, da to ni smrtnonosen virus, zaradi katerega moramo biti prestrašeni in uvajati represivne ukrepe.

Odgovor: Spoštovani kolega, glede na vaše lastne številke prosim vas, da obvestite in pomirite ljudi, da se lahko sprostimo in opustimo protivirusne ukrepe, saj bomo v najslabšem primeru imeli zimsko sezono, ko bo zaradi covid-19 umrlo samo nekaj tisoč ljudi, ki bi itak prej ko slej umrli, in bodo za vse ostale državljane samo 2-3 mesece zaprte bolnišnice, in zato ni potrebno biti prestrašen, saj bomo deset in več tisoč težjih covid- 19 bolnikov medtem namestili po klopeh športnih dvoran, v katerih bodo naši mladi in naravno odporni športniki normalno igrali svoje ligaške tekme, saj je najbolj važno, da življenje ne glede na neprijetna dejstva teče dalje in ljudje nismo prestrašeni zaradi vsake malenkosti.

Hahahah, predvsem zadnji odgovor me je nasmejal.:)))

Tale Ihan ni nič drugega kot covid propagandist. Ker osrednji prostor dajejo samo tistim, ki so del Covid-Consensus, ostali do tega prostora ne pridejo.

Ihan je prodani propagandist farmacije že leta in leta. Govoriči, ali drugače povedano, LAŽE in BLEBETA, kar od njega pričakuje farma mafija, ki ga tudi plačuje.

Ihan poleg svoje plače iz »drugih virov« že leta in leta vleče na deset-tisoče evrov.

podal je realne odgovore na zastavljena vprašanja in kar nekaj virov, kjer si zadeve lahko pogledaš. Ti pa namesto da bi povedala, s katerim točno odgovorom se ne strinjaš, napadaš in žališ kar pavšalno in povprek- “laže, ker ga plačuje farma mafija, blebeta in vleče na deset tisoče evrov”. Obrekovanja kar tako, brez kakršnega koli dokaza, kar je pa za vas teoretike zarot itak značilno. Nesposobni argumentiranja, samo neke ad hoc žalitve brez podlage.
Bruh.

ko bo tega sranja konec, bo ta dohtar IHAN prvi sedel na zatožno klop, ker kot stric iz ozadja deluje in podpira m a f i j k i načrt te P L A N D E M I J E

IHAN je zelo podkupljiv, denar se ga prime na vsakem vogalu, sodelavec m a f i j e !!

Kdaj je dr. Ihan dobil lekcijo o škodlivosti elektromagnetnega sevanja na človeško telo?! Nikoli, ker tega ne učijo v zdravstvu. Zato mu nikoli ne bo jasno, da 5G je glavni krivec za vse te smrtne žrtve na infekcijski!

Pri Kitajcih se je začelo v Vuhanu, v Sloveniji pa v Ihanu.

podal je realne odgovore na zastavljena vprašanja in kar nekaj virov, kjer si zadeve lahko pogledaš. Ti pa namesto da bi povedala, s katerim točno odgovorom se ne strinjaš, napadaš in žališ kar pavšalno in povprek- “laže, ker ga plačuje farma mafija, blebeta in vleče na deset tisoče evrov”. Obrekovanja kar tako, brez kakršnega koli dokaza, kar je pa za vas teoretike zarot itak značilno. Nesposobni argumentiranja, samo neke ad hoc žalitve brez podlage.
Bruh.
[/quote]

Tudi meni se zdijo zelo SDStrokovni odgovori.

Citiram
Trditev/vprašanje: Izumitelj PCR metode nobelovec dr. Kerry Mullis je izrecno poudaril, da pozitiven PCR test ne dokazuje nalezljive bolezni.

Odgovor: Spet – odkritje tople vode! Kdo pa trdi drugače?

Trditev/vprašanje: Diagnoza bolezni le na osnovi PCR testa posebno pri asimptomatskih osebah JE STROKOVNA NAPAKA!!!

Odgovor: Se globoko strinjam, in spet »znanje« za tretji letnik medicine in napadanje slamnatega moža – stavek je namenjen fascinaciji laikov, ki naj bi zaradi oblike kolegovega zapisa (velike črke s klicajem) sklepali, da infektologi v Sloveniji postavljajo diagnozo covid-19 le na osnovi PCR. Kako nespoštljivo, da kolega, specialist za hujšanje, svoje kolege infektologe na tako cenen način zlorablja za »postavljanje« pred FB publiko. Konec citata.

Kakšna aroganca in izmikanje konkretnim odgovorom! In to naj bi bil strokovnjak?

Re: 1. od citiranih vprašanj.
Infektologi pravijo, da je Covid nalezljiva bolezen. Torej, če PCR test ne dokazuje nalezljive bolezni, tudi ne dokazuje Covida19. Zakaj potem uporabljajo ta test in zakaj strašijo na podlagi rezultatov tega testa, ki ne dokazuje nalezljive bolezni?

Re 2. citirano vprašanje. Užaljenost, zamerljivost, diskreditacija konkurenčnega kolega vse v enem stavku. Kakšna mizerija od človeka je ta Uhan!
In vprašanje: če infektologi v Sloveniji ne postavljajo diagnoze samo na osnovi testa PCR, ki je edini test, ki ga omenjajo mediji, da je bil v uporabi do zdaj, kateri test še uporabljajo pri diagnosticiranju? Z besedo na dan! Za druge teste je potreben krvni vzorec. Koliko testirancem so vzeli kri in jo testirali? Brez konkretnega odgovora je to šolski primer manipulacije z bralci. Po klinični sliki po besedah Beovičeve ne morejo, saj so simptomi praktično identični tistim od gripe.

Ok. Da razložim. PCR test pokaže prisotnost virusa. To pomeni, da je bila oseba enkrat v kontaktu z virusom. To je vse.
Zato pa se testira samo tiste, ki so bolni in imajo simptome prehlada. Če PCR pokaže korono, predvidevajo, da ima oseba covid.
Če ima pa oseba posebne vrste “prehlad” suh kašelj, glavobol, vročina, izgubo vonja in okusa, pa gre v 99{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} za covid in ga s testom samo še potrdijo.
Medicince in delavce v dsojih pa testirajo tudi brez simptomov, ker pač delajo z rizičnimi ljudmi. Pri njih je pa logično, da če je 5x negativen, 6tič pa pozitiven, da he po vsej verjetnosti prišel v stik z virusom in obstaja možnost, da zboli. Se pravi, naj taka oseba ne bi več delala z rizičnimi ljudmi, dokler ne ozdravi, oziroma ni več pozitivna.
Še kakšno vprašanje?

Ok. Da razložim. PCR test pokaže prisotnost virusa. To pomeni, da je bila oseba enkrat v kontaktu z virusom. To je vse.
Zato pa se testira samo tiste, ki so bolni in imajo simptome prehlada. Če PCR pokaže korono, predvidevajo, da ima oseba covid.
Če ima pa oseba posebne vrste “prehlad” suh kašelj, glavobol, vročina, izgubo vonja in okusa, pa gre v 99{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} za covid in ga s testom samo še potrdijo.
Medicince in delavce v dsojih pa testirajo tudi brez simptomov, ker pač delajo z rizičnimi ljudmi. Pri njih je pa logično, da če je 5x negativen, 6tič pa pozitiven, da he po vsej verjetnosti prišel v stik z virusom in obstaja možnost, da zboli. Se pravi, naj taka oseba ne bi več delala z rizičnimi ljudmi, dokler ne ozdravi, oziroma ni več pozitivna.
Še kakšno vprašanje?
[/quote]

Ihanu naj policija preveri vse račune, tudi tiste v tujini, po nalogu sodišča

Ihanu naj policija preveri vse račune, tudi tiste v tujini, po nalogu sodišča
[/quote]

na podlagi česa?

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ·uʍop əpısdn əɥʇ Obožujem rdečo zvezdo, pijem Heineken. Iä! Iä! Cthulhu fhtagn! Gosturnca u solat še ni konc sveta.

na podlagi česa?
[/quote]
Na podlagi obtožb vseh ki imajo Google medicinsko izobrazbo.
Me prav zanima koliko teh, ki ga sedaj obtožujejo podkupljivosti bi to upalo trditi, če bi na forumu morali pisati pod svojim pravim imenom in priimkom ter naslovom.


Na podlagi obtožb vseh ki imajo Google medicinsko izobrazbo.
Me prav zanima koliko teh, ki ga sedaj obtožujejo podkupljivosti bi to upalo trditi, če bi na forumu morali pisati pod svojim pravim imenom in priimkom ter naslovom.
[/quote]

težka bo, če še dokazov o praznih bolnicah v živo niso sposobni sproducirat, kaj šele dokaze vredne pisanja sodnega naloga človeku, ki samo opravlja svoje delo.
verjetno gledajo preveč filmov ker mislijo da se nalog dobi kar tako kot če bi tlesknil s prsti, na podlagi tega ker nevešči ničesar nekaj obtožijo…

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ·uʍop əpısdn əɥʇ Obožujem rdečo zvezdo, pijem Heineken. Iä! Iä! Cthulhu fhtagn! Gosturnca u solat še ni konc sveta.

Te covid trole, antimaskarje, bi bilo treba prijaviti!

težka bo, če še dokazov o praznih bolnicah v živo niso sposobni sproducirat, kaj šele dokaze vredne pisanja sodnega naloga človeku, ki samo opravlja svoje delo.
verjetno gledajo preveč filmov ker mislijo da se nalog dobi kar tako kot če bi tlesknil s prsti, na podlagi tega ker nevešči ničesar nekaj obtožijo…
[/quote]

seveda ne moreš dokazati, ker kameram ne dovolijo vstopa- niti pod razno…še sreča da imamo tam žvižgače, ki so naredili posnetke in jih predali odvetnikom….bo še zanimivo….

saj lahko prijaviš, kdo ti pa brani- izvoli, mogoče bo pa policija pri sami preiskavi, ki jo bo morala uvesti, dokazala podkupljivost na podlagi računov v tujini??

seveda ne moreš dokazati, ker kameram ne dovolijo vstopa- niti pod razno…še sreča da imamo tam žvižgače, ki so naredili posnetke in jih predali odvetnikom….bo še zanimivo….
[/quote]

za prenos v živo je dovolj en povprečen pametni telefon, saj ni treba kamere in očitno opletat okrog, da se vidi kaj delaš pri praznih bolnicah kot eni trdite pa to sploh ni problem ker v takem primeru ne bi prikazoval nikogar torej prazne sobe, prazne oddelke, respiratorje ki samevajo….

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ ·uʍop əpısdn əɥʇ Obožujem rdečo zvezdo, pijem Heineken. Iä! Iä! Cthulhu fhtagn! Gosturnca u solat še ni konc sveta.

za prenos v živo je dovolj en povprečen pametni telefon, saj ni treba kamere in očitno opletat okrog, da se vidi kaj delaš pri praznih bolnicah kot eni trdite pa to sploh ni problem ker v takem primeru ne bi prikazoval nikogar torej prazne sobe, prazne oddelke, respiratorje ki samevajo….
[/quote]

In kdo naj bi po tvojem snemal?

Par ljudi poznam, ki so bili od marca do septembra v bolnici in ja, bilo je na pol prazno in imeli so vrhunsko oskrbo.

In kdo naj bi po tvojem snemal?

Par ljudi poznam, ki so bili od marca do septembra v bolnici in ja, bilo je na pol prazno in imeli so vrhunsko oskrbo.
[/quote]

Še eden, ki je po župi priplaval.:))) Celo pomlad smo imeli najvišje možno število dnevno okuženih 70, načeloma pa 20, 30!!!! Danes jih je dnevno 2000! In ti primerjaš bolnice marca, čez poletje in danes, hahahahahahah.

Dejmo še eno o temu prodanemu bruhalcu dreka IHANU. Vse, kar pride od “uradnih virov”, je PRODANO, PODKUPLJENO, bodisi s strani državnega aparata bodisi s strani farmakomafije.

Ihan je lažnivec! Njemu ni za verjet!

Zakaj to trdim:

1.
V zadnjem članku, kjer vabi ljudi, da se cepijo in promovira cepivo, pove, da je c19 nevarna bolezen
, saj 20{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} obolelih potrebuje hospitalizacijo in intenzivno zdravniško oskrbo. Zato pravi, da bi zmanjkalo postelj in smrtnost bi se povečala.

To je laž! Ni res, da 20{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} obolelih potrebuje hospitalizacijo.
Dejstvo je, da velika večina, to je 99{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} (točnega {04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} ne vem, vendar je zelo verjetno precej več kot 99{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465}) okuženih preboli c19 doma – popolnoma brez simptomov ali pa kot prehlad.

Se spomnite študije, ki smo jo izvedli v Sloveniji o prekuženosti prebivalstva?
Ta je bila izvedena konec aprila 2020 in je pokazala, da je 3{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} slovenske populacije že prebolelo c19. To pomeni 60.000 ljudi.

Če bi 20{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} potrebovalo hospitalizacijo, bi samo zaradi Korone imeli aprila 12.000 hospitaliziranih. Pa vsi vemo, da to se ni zgodilo. Niti približno!

Preberite tudi študijo, od profesorja John Loannidis, ki ugotavlja, da je smrtnost Covid-19 0,05{04cafd300e351bb1d9a83f892db1e3554c9d84ea116c03e72cda9c700c854465} za mlajše od 70 let. To pomeni, da od 10.000 okuženih jih umre 5. Laž, ki jo trosi g. Alojz Ihan, pa je direktno v protislovju s to znanstveno študijo.
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

2.
Preberite, kako odgovarja svojim kolegom zdravnikom, ki so izrazili dvome v ukrepe in želeli odgovore na določena pomembna vprašanja. On jih diskreditira, ponižuje in žali. Ko nima odgovora, uporablja te tehnike manipulacije. Iz svojih izkušenj vem, da taki ljudje niso strokovnjaki, celo več, zavedajo se tega, da se motijo. Zato je tak človek lažnivec.
Preberi si odgovore g. Ihana na vprašanja kolegov
https://www.zdravniskazbornica.si/…/epidemija-covid-19…

3.
Preberite, kaj pravijo vrhunski znanstveniki, Nobelovci, kako so ti ukrepi, ki jih počnemo, škodljivi in kako bi se morali lotiti c19. Če bi bila Korona tako nevarna, kot to trdi Ihan, bi tega ne trdili.
http://www.gbdeclaration.org

4.
Poglejte, kaj pravi svetovno znana imunologinja o cepivu, ki ga promovira Alojz Ihan. Nebo se cepila niti pod razno. Cepivo je nevarno!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3778172842203434&id=100000322662723

Pa še to, ali veste da je Bill Gates investiral 55 milijonov dolarjev v firmo Biontech, ki je s Pfizer-jem razvila cepivo, ki nam ga sedaj vsiljujejo. Toliko o motivih.

VIR:
https://www.facebook.com/zeljko.khermayer

Trditev/vprašanje: S tem testom ne moremo zanesljivo dokazati, da je nekdo okužen s SARS-CoV- 2!

Odgovor: Kdo pa to trdi?! Pozitiven test zanesljivo dokazuje prisotnost delčka SARS-CoV- 2 v brisu. Iz tega pa lahko s poznavanjem poteka okužbe in bolezni ter s poznavanjem anamneze in klinične slike sklepamo marsikaj, kar brez testa ne bi mogli.

Torej je vse odvisno od interpretacije. Kdo interpretira rezultate? Zdravniki, medicinske sestre? Vsak od njih jih lahko interpretira po svoje. In od kje jim poznavanje anamneze in klinicne slike pri mnozicnem testiranju, saj testirancev sploh ne vidijo? Tudi razlicne slogarce interpretirajo enake karte razlicno.

Pomeni, da če ima kdo simptome covida in pri njem dokažejo ta virus, potem ima potrjeno covid. Sicer pa ja, ljudje hodijo k zdravnikom tudi po drugo mnenje.

to je vse res, POTRJUJEM!!!
Ihan je v komplotu z vsemi ki imajo denar!

Mene tudi na nek način, ker edino pri tem vprašanju se je nekako želel izmuzniti direktnemu odgovoru in sicer tako, da se je iz sogovornika želel ponorčevati. S tem pa je kvečjemu le potrdil dvome v resnost bolezni.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Če meniš, da se ti godi krivica, ne išči maščevanja, kajti morda je tvoja nesreča le poduk, ki si si ga prislužil za nekaj, kar si spregledal." Eros [psi] st. 345

New Report

Close