Te 3 razlike med moškimi in ženskami so mit

06. september 2022
Foto: Instagram

Novodobne raziskave razkrivajo, da so mnoga prepričanja o razlikah med spoloma nepravilna.

Mnogi od nas verjamemo, da smo moški in ženske bistveno različna bitja. In res je, obstajajo resnične biološke razlike med moškimi in ženskami. Toda, ali so te razlike precenjene?

Na srečo imamo znanost, da ločimo dejstva od fikcije in ugotovimo, katera naša prepričanja moramo spremeniti. Znanstveniki pa razkrivajo tri primere, pri katerih se moški in ženske manj razlikujemo, kot bi si mnogi mislili.

Ustvarjalnost

Psihološke raziskave kažejo, da je ustvarjalnost sestavljena iz naslednjih lastnosti:

 • raven tveganja,
 • izzivanje statusa quo, da bi prišli do edinstvenih in novih rešitev,
 • biti odločen in neodvisen.

Zaradi očitne moške narave teh lastnosti je “splošno dojemanje ustvarjalnosti, da je to moško delo,” pravi psihologinja Snehal Hora s šole za management Univerze Buffalo. “Ženske so sistematično manj vključene in podcenjene pri nalogah, ki zahtevajo ustvarjalnost.”

Foto: Unsplash

Toda, ali to pomeni, da so ženske same po sebi manj ustvarjalne? Glede na Horino raziskavo, objavljeno v Journal of Applied Psychology, nikakor. Njena študija je pokazala, da so moški ocenjeni kot bolj ustvarjalni kot ženske, čeprav imajo enake ustvarjalne sposobnosti. To je zato, ker so ženske običajno omejene z ponotranjenimi spolnimi vlogami in odporom, ki ga doživljajo, ker se ukvarjajo z dejavnostjo, ki se dojema kot moška.

Hora pravi, da je pomemben korak za odpravo tega neravnovesja, da se ženske zavedajo ponotranjenih spolnih pristranskosti, da bi jim jih pomagali premagati.

“Organizacije in vodje morajo sprejeti ustrezne ukrepe in zagotoviti pravo vrsto okolja, tako da se ženske ne le počutijo prijetno kot ustvarjalne, ampak tudi natančno vidijo svojo ustvarjalnost,” trdi. “Na podlagi ugotovitev te raziskave je okolje, ki spodbuja enakost spolov, prijaznost, enakost in skrb za druge, verjetno koristno pri spodbujanju ustvarjalnosti žensk in moških.”

Modrost

Po mnenju psihiatra Dilipa Jeste ima modrost več komponent:

 • empatija ali sočutje,
 • nadzor nad lastnimi čustvi,
 • samorefleksija,
 • sprejemanje negotovosti,
 • sprejemanje raznolikosti perspektiv,
 • odločnost,
 • svetovanje tistim, ki iščejo vodstvo,
 • duhovnost (občutek stalne povezanosti z entiteto, ki je ne vidimo ali slišimo).

Jesteova nedavna študija, objavljena v Frontiers in Psychology na to temo, je pokazala, da so ženske dosegle višje rezultate pri sočutju in drugih prosocialnih komponentah modrosti ter pri samorefleksiji. Moški pa so dosegli višje rezultate pri odločnosti in pokazali večji nadzor nad svojimi čustvi.

Foto: Unsplash

“Nekateri strokovnjaki za modrost trdijo, da bi morala biti modrost androgena – to pomeni, da ni lastnost, ki pripada določeni spolni skupini,” pojasnjuje Jeste. “Vendar bi lahko nekatere razlike med spoloma izvirale iz naših obstoječih sociokulturnih pričakovanj do žensk in moških. In ko se norme glede spolov spreminjajo in enakost spolov izboljšuje, bomo morda opazili, da se te razlike zmanjšujejo.”

V večini družb, kot pravi Jeste, so ženske in moški obravnavani drugače že od otroštva in to vpliva na to, kaj verjamejo, da je modrost, in kako razlikujejo modro žensko od modrega moškega. To lahko vodi do tega, da bodo ženske in moški nekoliko drugače razvijali modrost, tako namerno kot nenamerno.

Intimnost

Študija pod vodstvom Emelie Constant, objavljena v European Review of Applied Psychology, je preučevala, kako moški in ženske izražajo, definirajo in doživljajo intimnost v romantičnih odnosih. Glede na prejšnje raziskave je bila intimnost opredeljena kot “čustvena komponenta ljubezni”, ki se nanaša na občutke bližine, povezanosti ter navezanosti.

Constantina študija pa je definicijo dodatno razvila s tem, da je dodala, da je intimnost osnoven medosebni odnos in je ključna za dobro počutje in funkcioniranje posameznika.

Foto: Pexels

Še pomembneje, študija je pokazala, da so bile ženske bolj nagnjene k vrednotenju komunikacije, naklonjenosti in čustvene bližine. Moški pa so bolj cenili skupne dejavnosti, skupno preživljanje prostega časa in spolno intimnost.

Protistrup za to neskladje lahko najdemo v medosebni naravi intimnosti, ki jo lahko dosežemo s spoštovanjem značaja drug drugega in iskreno odzivnostjo. To zagotavlja, da oba člana odnosa spoštujeta izkušnjo drugega in izražanje intimnosti.

Na razlike v osebnosti in lastnostih med moškimi in ženskami je najbolje gledati kot na komplementarne in ne tekmovalne. To je še posebej vidno, ko si vzamemo čas za ponovno oceno naših spolnih stereotipov v luči novih znanstvenih dokazov.

New Report

Close